no

Fest Anča Game Jam prihláška

Game Jam na Fest Anči je plánovaný v rozsahu 48 hodín v dňoch 28. – 29. 6. Pred festivalom bude ohlásená nosná téma tohto ročníka. Zloženie tímov bude vždy pozostávať z prihlásených herných tvorcov a prihlásených grafikov a animátorov, ktorí pred začiatkom vytvoria spoločné skupiny. Výsledné diela budú počas festivalu prezentované verejnosti a odbornej porote, ktorá vyhlási víťaza. Tešiť sa môžeš na vymakané vecné ceny.

Ak máš záujem zúčastniť sa Game Jamu, vyplň nasledovný formulár najneskôr do 31. 5. 2018Vybraní účastníci budú vyhlásení najneskôr do 10. 6. 2018.

PRIHLÁŠKA

Fest Anča Game Days budú prebiehať 28.6. – 1. 7. 2018 v Žiline.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na lucia@festanca.sk

25.04. 2018