no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Hostia

Porota medzinárodnej súťaže krátkych a študentských filmov

Barbara Janišová Feglová / Slovensko

Vyštudovala filmovú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venovala sa filmovej publicistike a scenáristickej tvorbe. V rokoch 1996 – 2000 pracovala v TV Markíza ako redaktorka oddelenia publicistiky a v Slovenskej televízii ako šéfdramaturg redakcie zábavy, v rokoch 2001 až 2005 sa venovala PR a publikačnej činnosti. Od roku 2006 pôsobí ako producentka. V spolupráci so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou sa podieľala na realizácii 3 ročníkov udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. Ako spoluzakladateľka občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association, sa zaoberá organizovaním medzinárodných vzdelávacích projektov v oblasti filmu a podporou audiovizuálnych projektov s kultúrno-spoločenským obsahom. Produkovaniu autorských projektov sa venuje od roku 2009. V roku 2012 založila vlastnú produkčnú spoločnosť HITCHHIKER Cinema.

Thomas Renoldner / Rakúsko

Thomas Renoldner pôsobí v oblasti hudby, maliarstva, filmu, umeleckej inštalácie a performance už od svojich šestnástich rokov. Na univerzitách v Innsbrucku a Salzburgu študoval psychológiu a pedagogickú teóriu, tiež maliarstvo a animovaný film na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. V roku 1994 natočil svoj diplomový film s názvom Rhythm 94. Od roku 2007 vedie animačné štúdio na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Jeho najnovší animovaný film Sunny Afternoon získal v roku 2012, okrem iného, čestné uznanie na devätnástom ročníku medzinárodného filmového festivalu Etiuda & Anima v Poľsku. Od roku 1998 Thomas uskutočnil niekoľko výskumných projektov o histórii animácie v Rakúsku. V roku 2010 vydal Rakúsky filmový archív pod názvom Die Kunst des Einzelbilds – Animation in Österreich 1832 bis heute  jeho najnovšiu publikáciu, ktorú pripravil v spolupráci so Sabine Groschup, Marou Mattuschka a Christianom Dewaldom. Thomas je kurátorom programov animovanej avantgardy na Medzinárodnom festivale nezávislých krátkych filmov vo Viedni od roku 2009, a od roku 2005 je tiež riaditeľom Jednodňového festivalu animácie vo Viedni. Thomas Renoldner patrí medzi dvadsiatich piatich odborníkov, ktorí v roku 2010 vytvorili zoznam päťdesiatich najlepších animovaných filmov v histórii Medzinárodnej asociácie animovaného filmu (ASIFA) pri príležitosti jej päťdesiateho výročia.

Vassilis Kroustallis / Grécko

Novinár, profesionálny animátor a vedecký pracovník, ktorý si štúdiá v Grécku a vo Veľkej Británii doplnil postgraduálnym štúdiom filmovej žurnalistiky na Univerzite v Glasgowe. Jeho vedecká činnosť zahŕňa aj písanie článkov o filme a animácii v odborných časopisoch. Od roku 2011 je šéfredaktorom Zippy Frames, webovej stránky, ktorá sa zameriava na európsku a nezávislú animáciu a podrobne informuje o festivaloch animácie. Je spoluzakladateľom a umeleckým riaditeľom medzinárodného festivalu animácie Be there!, ktorý sa koná na Korfu a v októbri 2015 oslávil svoje piate výročie. Momentálne sa venuje písaniu dizertačnej práce o súčasných európskych celovečerných animovaných filmoch (Iónska univerzita, Grécko) a produkuje krátky animovaný film The Sea-Tranced Isle (Ostrov morského tranzu) režisérky Effie Pappa.

Porota medzinárodej súťaže videoklipov

Olga Bobrowska / Poľsko

Olga Bobrowska sa narodila v roku 1987. Je doktorandkou študijného odboru filmová veda na Jagelovskej univerzite v Krakove, špecializuje sa na klasický čínsky animovaný film a je autorkou vedeckých článkov o poľskej a čínskej animovanej tvorbe. Je riaditeľkou Medzinárodného filmového festivalu StopTrik (Bielsko-Biała, Poľsko; Maribor, Slovinsko), ktorý sa špecializuje na fázovú animáciu, a je aj kurátorkou animovaných programov prezentovaných na festivaloch v Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Spolupracuje na festivaloch Animateka (Ľubľana) a Etiuda&Anima (Krakov). V roku 2016 sa podieľala na zostavení monografie Obsession Perversion Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation.

Steven Woloshen / Kanada

Steven Woloshen (1960) sa narodil v kanadskom meste Laval. Študoval výtvarné umenie na Univerzite Concordia, kde získal bakalársky aj magisterský titul. Venuje sa tvorbe abstraktných filmov a multimediálnych inštalácií pre múzeá a galérie. Počas svojej tridsaťročnej umeleckej kariéry získal vyše päťdesiat ocenení. Dvakrát bol nominovaný na Cenu generálneho guvernéra Kanady, získal množstvo grantov pre svoj výskum a tvorbu a nedávno, v roku 2015, mu bola udelená cena za celoživotné dielo Wiesbaden Lifetime Achievement Award. Woloshen pôsobí aj ako pedagóg, porotca na mnohých filmových festivaloch, reštaurátor, animátor, remeselník a odnedávna aj ako spisovateľ. Je autorom knihy Recipes for Reconstruction (Návody na rekonštrukciu, 2010), čo je zbierka návodov pre filmových tvorcov, ako pretvárať, rekonštruovať a rôznymi spôsobmi využiť analógový filmový materiál, ako aj publikácie Scratch, Crackle & Pop! A whole grains approach to making films without a camera (Škrt, prásk a bum! Poctivý prístup k tvorbe filmov bez kamery, 2015). Pod názvom Scratchatopia premieta Woloshen retrospektívy svojej tvorby a vyučuje filmové techniky na workshopoch a seminároch po celom svete, doteraz v Argentíne, Rumunsku, Maroku, USA, Slovinsku, Austrálii, Francúzsku, Veľkej Británii, Portugalsku, Španielsku, Poľsku a v rodnej Kanade.

Martin Buřil / Česká Republika

Absolvoval FaVU-VUT v Brne a študoval na katedre animácie na pražskej FAMU. Je autorom niekoľkých krátkych animovaných filmov. Okrem animácie sa venuje tvorbe voľnej grafiky, inštalácií a multimediálnych projektov. Spolupracoval na divadelno – multimediálnom projekte AUTOBUF a na ďalších projektoch nezávislej scény v Prahe, Brne, Bratislave a Berlíne (Buchty a Loutky, Handa Gote, Nanohach, Anymade). V súčasnosti spolupracuje s českými a slovenskými vizuálnymi umelcami a filmármi (Michaela Pavlátová, Lucie Sunková, Anna Daučíková, Aleš Čermák, Barbora Kleinhamplová). Organizuje klubové prednáškové večery o súčasnej animácii a animovaných filmoch.

Porota súťaže slovenských filmov

Vanja Andrijević / Chorvátsko

Vanja Andrijević (1968) je producentkou a generálnou manažérkou spoločnosti Bonobostudio, zameranej na produkciu, distribúciu a podporu animovaných a experimentálnych filmov, ktorú založila v roku 2008. Produkovala vyše dvadsať krátkych filmov, popritom organizovala a koordinovala rôzne podujatia spojené s filmom, propagačné aktivity, projekcie a workshopy. Podieľala sa na niekoľkých pracovných seminároch a koprodukčných fórach. Bola členkou výberových komisií a porotkyňou na niekoľkých medzinárodných filmových festivaloch.

Katarína Moláková / Slovensko

Katarína Moláková vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Scenáristicky a dramaturgicky sa podieľala na množstve televíznych diel rôznych žánrov a formátov. Paralelne sa venuje aj scenáristike v oblasti animovaného filmu. S Ivanou Šebestovou napísala scenár k jej filmu Sneh, dramaturgicky sa podieľala na filme Kataríny Kerekesovej Kamene. Je spoluscenáristkou 13-dielneho animovaného seriálu Kataríny Kerekesovej Mimi a Líza, ktorý je určený detskému divákovi. V Ateliéri scenáristickej tvorby FTF VŠMU učí predmety zamerané na filmovú a televíznu dramaturgiu a filmové a televízne žánre.

Alexander Stein / Nemecko

Alexander Stein sa narodil v meste Koblenz. V lete roku 1990 počas menového zjednotenia NSR a NDR sa presťahoval do Berlína. Mnoho rokov žil v kreatívnom squate „Dunckerland“, kde po vyštudovaní odboru Animovaný film na Filmovej akadémii Kaskeline v Berlíne vytvoril svoj prvý animovaný film Revolting Appetite. Alex okrem toho študoval film, divadlo, etnológiu a žurnalistiku na Berlínskej slobodnej univerzite a Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1998 vstúpil do organizačného tímu festivalu Interfilm FESTIVAL. V roku 2000 bol spoluzakladateľom spoločnosti Interfilm Berlin, s.r.o. Odvtedy sa Alex ujal roly produkčného a má na starosti koordináciu festivalu a v roku 2003 sa spolu s umeleckým riaditeľom Heinzom Hermannsom stal výkonným riaditeľom Interfilm-u. V roku 2008 bol jedným zo zakladateľov KUKI & Teen Screen, medzinárodného festivalu krátkych filmov pre deti a mládež, a od roku 2008 do roku 2012 bol členom výboru pre Nemeckú asociáciu krátkych filmov.

Špeciálni hostia

Stephen a Timothy Quay / Veľká Británia

Bratia Stephen a Timothy Quayovci sa narodili v roku 1947 v Norristowne v Pensylvánii. Po absolvovaní štúdia ilustrácie a grafického dizajnu na Philadelphia College of Art získali štipendium v londýnskej Royal College of Art. Do dejín filmu sa zapísali ako autori surrealistických animovaných filmov v pravom slova zmysle. Od bábok a rekvizít cez prácu s kamerou až po samotnú réžiu majú všetky zložky ich tvorby nezameniteľný autorský rukopis. Hoci významnú časť filmografie bratov Quayovcov tvorí práve animovaný film, dôležitou súčasťou ich tvorby je aj presah do iných druhov umenia, ako napríklad divadlo, opera či tanec. Vo všetkých týchto prípadoch si zachovávajú svoj nezameniteľný rukopis a jasný odkaz na významné vizuálne a literárne ikony 20. storočia, akými sú najmä spriaznený český režisér Jan Švankmajer, spisovateľ Franz Kafka alebo maliar Max Ernst. Tak ako je tvorba bratov Quayovcov bohatá na silné vizuálne zážitky, ponúka aj unikátny pohľad na to, čo my voláme realita.

Hostia

Piotr Kardas / Poľsko

Piotr Kardas (1984) študoval filmovú vedu a nové médiá na Univerzite v Lodži v Poľsku. V rokoch 2008 – 2010 bol programovým riaditeľom jedného z najznámejších filmových klubov v Poľsku (Charlie Cinema, Łódź). Pre Se-ma-for pracoval ako hlavný distribútor, programový riaditeľ filmového festivalu a programový riaditeľ Se-Ma-For European/Asian Express a Se-Ma-For FF On Tour. Popri tom sa venuje organizácii mnohých podujatí, ktoré propagujú a distribuujú animovaný film v Poľsku a vo svete. Momentálne pôsobí ako riaditeľ festivalu poľskej animácie O!PLA.

Zuzana Uhalová / Slovensko

Zuzana Uhalová študuje v Bratislave na VŠVU na katedre vizuálnej komunikácie. V klipe Prázdniny animovala časť, v ktorej žena vojde do šuflíka a zmizne v inej dimenzii. Prioritne sa zaujíma o fázovú a digitálnu animáciu. V rámci školy sa venuje vizuálnej identite a knižnému dizajnu.

Michal Tallo / Slovensko

Michal Tallo pochádza z Bratislavy, kde vyštudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku. Organizačne pracoval na niekoľkých filmových festivaloch a na literárnom projekte Medziriadky. Je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna a hlavným programovým dramaturgom kina KLAP. Básne, filmové recenzie a články pravidelne publikuje v časopisoch (Vlna, Glosolália, .týždeň, Vertigo, RAK, Kino-Ikon…) a v rozhlase. Okrem toho organizuje a moderuje autorské čítania či diskusie so spisovateľmi a filmármi. Knižne by mal debutovať tento rok zbierkou básní Antimita (vyd. Vlna/Drewo a srd). Keď prokrastinuje vyššie uvedené aktivity, pod fiktívnou identitou zahraničných režisérok a režisérov vytvára vlastné krátke animované filmy, z ktorých sa dva ocitli v rôznych sekciách dvoch ročníkov Fest Anče. O ktoré filmy konkrétne ide, ostáva otázkou špekulácií.

Martin Lorenz / Rakúsko

Martin Lorenz pôsobí v dizajnovom a animátorskom štúdiu LWZ so sídlom vo Viedni, ktoré experimentuje s netradičnými prístupmi. V roku 2009 vyštudoval Multimediaart v Salzburgu. Pracoval ako animátor na voľnej nohe, Vj a promotér vo Viedni. V roku 2014 spolu so Stefanom Salcherom, Tobiasom Schererbauerom a Markusom Wagnerom založil štúdio LWZ.

Victor Collado Remacha / Španielsko

Ako čerstvý absolvent Polytechnickej univerzity vo Valencii získal štipendium na štúdium v Kalifornii (California College of the Arts), kde sa špecializoval na animáciu a získaval pracovné skúsenosti. Po návrate do Španielska niekoľko mesiacov pracoval ako ilustrátor a dizajnér na voľnej nohe a neskôr sa rozhodol vytvoriť si vlastné  kreatívne štúdio animácie s názvom MicuMico. Jeho krátky film bol v roku 2015  nominovaný a ocenený na festivale animovaných filmov v Stuttgarte (ITFS) na „Crazy Horse Session,“ kde mali účastníci za úlohu vytvoriť krátky animovaný film v priebehu 48 hodín, a v roku 2016 bol v tejto sekcii členom poroty.  V súčasnosti  študuje 3D animáciu na univerzite Barreira vo Valencii.

Eve Deroeck / Belgicko

Eve študovala na ENSAV la Cambre. Žije v Bruseli, kde pôsobí ako animátorka, ilustrátorka a autorka komiksov na voľnej nohe.

Lucy Dyson / Nemecko

Lucy Dyson je austrálska umelkyňa pôsobiaca v Berlíne, animátorka a oceňovaná režisérka videoklipov. Jej práce boli vystavené a premietané vo významných galériách, múzeách a filmových festivaloch po celom svete.

David Buob / Germany

David Buob was born in 1972 in Calw, Germany. Between 1992 and 1994 he studied architecture in Kassel. From 1994 to 1997 he attended Vocational training as stonemason in Kassel. From 1998 to 2003 he attended Study of Sculpture at Hochschule für Bildende Künste Dresden. From 2001 to 2002 he studied at Academy of Fine Arts in Vienna under Prof. Renée Green. From 2003 to 2005 he was a master student at Hochschule für Bildende Künste Dresden under Prof. Lutz Dammbeck. In 2011 David completed his film Das Haus – a hand drawn animation combined with 3D computer animation, for which he was awarded at numerous festivals in Europe and USA. David Buob lives and works in Dresden and Berlin.

Michał Staniszewski / Poľsko

Michał Staniszewski je kreatívny riaditeľ Plastic, malej spoločnosti, ktorá má korene v  demoscéne. Spoločnosť Plastic bola založená v roku 1997. Zozačiatku vydávala demoverzie na staršie počítače a počítače typu Amiga. Od roku 2007 spolupracuje Plastic so štúdiom Sony Santa Monica, ktorá stojí za vznikom série God Of War a unikátnymi hrami ako Journey, Flower, Unfinished Swan a Everybody’s Gone to the Rapture. V súčasnosti Michał pracuje na hre Bound, ktorej cieľom je spojiť klasické herné techniky s nehernými.

Yonathan Zur / Izrael

Yonathan Zur je filmový režisér, producent a strihač. Vyučoval filmovú tvorbu a animáciu na School for Visual Theater v Jeruzaleme. Režíroval filmy Magia Russica (2004) a Amos Oz – The Nature of Dreams” (2009).

Masha Zur / Israel

Masha Zur studied animation at the Bezalel Art Academy and is now editor, a writer and a literature critic in “Ha’aretz” newspaper. She is the director of Magia Russica (2004) and Amos Oz – The Nature of Dreams” (2009).

Martin Jaššo / Slovensko

Martin je riaditeľ Oddelenia VR v spoločnosti Pixel Federation. Študoval informatické a počítačové vedy na Slovenskej technickej univerzite a už vtedy sa túžil stať herným vývojárom. Rovnako ako najväčší inovátori, medzi ktorých patrí aj Steve Jobs, Martin odišiel zo školy a vydal sa za svojím snom. Začal pracovať ako herný programátor/dizajnér v malom miestnom štúdiu. V roku 2013 sa pridal k Pixel Federation ako herný dizajnér pre on-line strategickú hru Emporea. Keď sa v roku 2015 objavili pokročilé nástroje na vývoj softvéru pre virtuálnu realitu, založil oddelenie na výskum virtuálnej reality, ktoré v súčasnosti pracuje na hre pre jedného hráča, CoLab, ktorá má vyjsť v lete 2016 – v tejto hre musí hráč rozlúštiť rôzne hlavolamy, aby sa mu podarilo uniknúť z miestnosti.

Laura Skocek / Rakúsko

Laura Skocek od ukončenia štúdia na Univerzite úžitkového umenia (odbor digitálne umenie) vo Viedni v roku 2009, pôsobí ako profesionálna výtvarníčka. Podieľala sa na výstavách v Rakúsku a v zahraničí. Zameriava sa na videoart, animáciu, sochárstvo a výstavníctvo, kde vo svojich prácach využíva ručne vyrobené materiály.

Juraj Krasnohorský / Slovensko

Juraj Krasnohorský sa narodil v Bratislave a štrnásť rokov žil v Ženeve, Bilbau a Paríži. Študoval fyziku, matematiku a film. V roku 2010 založil spoločnosť Artichoke a v roku 2012 debutoval filmom Tigre v meste. Ako kreatívny producent sa podieľal na viacerých krátkometrážnych animovaných filmoch, celovečerných a dokumentárnych filmoch. Jeho posledný koproducentský film Superbia (2016) súťažil na Semaine de la Critique v Cannes. Je absolventom Maia Workshops a konzultant pre pitching filmových projektov.

Ines Christine Geißer & Kirsten Carina Geißer / Nemecko

Sestry Ines Christine Geißer a Kirsten Carina Geißer sa narodili a vyrastali vo franských lesoch a od roku 2009 spoločne tvoria komiksy, ziny a animované filmy. Ich krátke filmy sa premietali v mnohých krajinách a za svoj absolventský film získali v roku 2014 cenu poroty na festivale v Annecy. Ines Christine študovala komiks a animáciu na School of Art and Design Kassel, kde získala bakalársky titul v odbore animácia v roku 2013. Pokračovala v magisterskom štúdiu u prof. Martiny Barkampf. Kirsten Carina v roku 2015 dokončila štúdium výtvarného umenia na Burg Giebichenstein University of Art and Design v Halle.

Ivan Zorkić / Srbsko

Po získaní magisterského titulu v odbore architektúra prešiel Ivan so svojim dizajnérskym perom od navrhovania budov k navrhovaniu hier. Bol jedným z pôvodných členov štúdia Mad Head Games a v čase, keď malo len päť členov, bol jeho hlavným dizajnérom. Takmer o desať rokov neskôr, keď je súčasťou štúdia viac než sto grafikov a dizajnérov, sa Ivan podieľa na dizajne, výrobe, vedení a umeleckom riadení ako výkonný producent a vedúci výtvarník.

Mitja Manček / Slovinsko

Mitja Manček sa narodil v roku 1987 v Postojnej v Slovinsku. V roku 2009 získal diplom v odbore animácia na Filmovej škole v Zlíne. Od marca 2010 pôsobí v Slovinsku ako umelec na voľnej nohe. Za 16 rokov vytvoril 16 animovaných filmov.

Anthony Farquhar-Smith / Veľká Británia

Anthony Farquhar-Smith sa venuje animácii a réžii už dvadsať rokov. Pracoval na celovečerných filmoch pre Tima Burtona, Wesa Andersona a Michela Gondryho. Momentálne ako režisér spolupracuje s londýnskou produkčnou spoločnosťou Th1ng a vyvíja svoj nový krátky film Zásuvka.

Nikola Stepkovic / Srbsko

Nikola Stepkovic sa narodil v srbskom Kragujevaci v roku 1985. Vyštudoval architektúru na Fakulte architektúry Belehradskej Univerzity a v jeho tvorbe sa spája digitálne umenie, animácia a architektúra. Diela, ktoré vytvoril v spolupráci s ďalšími autormi, boli vystavované vo viacerých srbských kultúrnych inštitúciách. Na krátkom animovanom filme 5 Minutes Each (5 minút každý), ktorý vyhral 30 medzinárodných ocenení za animáciu, réžiu a hudbu, sa podieľal ako výtvarník a animátor. Svoj digitálny skicár má vždy po ruke.

Milen Alempijević / Srbsko

Milen Alempijević je spisovateľ, autor desiatich knižných publikácií. Významné diela: The Art of Exaggeration: Notes of a Viewer (kniha esejí o animovanom filme), Jazz and Film Narration (filmová štúdia), „Jazz“ – tematické vydanie najvýznamnejšieho srbského kultúrneho magazínu Gradac (šéfredaktor). Svoju multimediálnu prednášku s názvom „Jazz a animovaný film “ prezentoval na niekoľkých Európskych medzinárodných festivaloch animovaného filmu. Milen pracuje kultúrne centrum v srbskom Čačaku, kde má na starosti programovú zložku zameranú na film a video, a  je umeleckým riaditeľom Medzinárodného festivalu animovaného filmu ANIMANIMA.

Michael Frei / Švajčiarsko

Michael Frei študoval animáciu na Univerzite aplikovaných vied a umenia v Lucerne a na Estónskej akadémii umenia v Tallinne. Jeho filmy Not About Us a Plug & Play získali mnohé ocenenia po celom svete. V roku 2014 prijal pozvanie zúčastniť sa programu “Animation Artist in Residence Tokyo” v Japonsku.

Martina Mikušová / Slovensko

Martina Mikušová je študentkou magisterského stupňa animovanej tvorby na FTF VŠMU. Počas svojho štúdia vytvorila bakalársky film Esencia a krátky film Okupácia. Momentálne pripravuje svoj magisterský film Chilli.

Andrej Kolenčík / Slovensko

Andrej Kolenčík je filmový režisér a výtvarník. Spoluzakladateľ festivalu Fest Anča. Pôsobí v spoločnosti Admiral Films.

Bartosz Moskała / Poľsko

Bartosz Moskała je spolumajiteľ IMGN.PRO a producent hry KHOLAT. Pracuje v oblasti rozvoja podnikania a projektového manažmentu v hernom priemysle.

Łukasz Kubiak / Poľsko

Łukasz Kubiak je spolumajiteľ IMGN.PRO, autor scenára a producent hry KHOLAT. Má skúsenosti v oblasti marketingu a predaja v hernom priemysle. Pred šiestimi rokmi vytvoril s Bartoszom Moskalom IMGN.PRO, herné vydavateľstvo a agentúru zaoberajúcu sa poradenstvom v oblasti rozvoja podnikania v hernom priemysle.

Kristjan Holm / Estónsko

Narodil sa v roku 1976 v Talline (Estónsko). Absolvoval interiérový dizajn na Estónskej akadémii umení (1999). Postupne ho začal znepokojovať fakt, že priestor je limitovaný štyrmi stenami. Nečakané zistenie, že aj filmový záber má štyri steny, bolo preňho finálnym impulzom, aby zmenil zameranie a začal sa venovať skúmaniu spojitostí medzi zábermi a stenami.

Sander Joon / Estónsko

Sander Joon je animátor a VJ. Býva, pracuje a študuje v Talline. Má bakalársky titul v odbore animácia z Estónskej akadémie umenia. Zaoberá sa koherenciou v dizajne a prostredníctvom animácie tvorí surrealistický svet okorenený humorom.

Zuzana Žiaková / Slovakia

Zuzana Žiaková je mladá animátorka a režisérka animovaných filmov. Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po bakalárskom filme Tiene, ktorý bol vytvorený 3D digitálnou animáciou sa v najnovšom filme – Braček jelenček vracia k tradičnej technológii bábkového animovaného filmu.

Mario von Rickenbach / Švajčiarsko

Mario von Rickenbach je švajčiarsky herný dizajnér a developer. Študoval herný dizajn na Univerzite umenia v Zürichu, kde v roku 2010 úspešne ukončil bakalárske štúdium a získal titul. V rámci svojej práce dostal aj ocenenia za hry s názvom Mirage, Krautscape, Drei a Rakete.

Róbert Schochmann / Slovensko

Róbert Schochmann vyštudoval na FEI STU odbor robotika. Počas štúdia sa zúčastnil rôznych podnikateľských súťaží, na ktorých sa umiestnil na skvelých prvých priečkach. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí ocenenie od JCI Študentská podnikateľská cena 2013, či reprezentácia Slovenskej republiky vo Washingtone na súťaži Global Student Enterpreneur Awards a mnoho ďalších. Dnes s vyše 8-ročnými skúsenosťami v oblasti robotiky a manažmentu vedie spoločnosť Anima Technika s.r.o., ktorá dobýja svetový trh unikátnym projektom Drone n Base.

Magdaléna Kvasničková / Česká republika

Magdaléna študuje na UMPRUM v Prahe, postupne prešla niekoľkými medziodborovými stážami. V súčasnosti sa najviac venuje voľnej grafike a dekoratívnej tvorbe a snaží sa ju spojiť s animáciou.

Tanja Kristan / Rakúsko

Tanja Kristan je rakúska stop-motion animátorka, ktorá rada kreslí. Pracuje ako školiteľka v oblasti audio-video, študuje časovo založené médiá na Univerzite umenia a dizajnu v Linzi. Počas svojho pobytu v rámci programu Erasmus sa zúčastnila magisterského kurzu animácie na Univerzite v západnom Anglicku v Bristole (UWE), hneď vedľa známeho štúdia animovaného filmu Aardman Animations. Jej práca zvyčajne nesie skrytý význam, a tak ako Tanja samotná, neustále kladie otázky či vyslovuje pochybnosti o tomto svete.

Jonathan Hance / USA

Jonathan Hance je maliar a filmár. Žije striedavo medzi texaským vidiekom a Záhrebom. Vyrába si vlastnú zmrzlinu.

Patrik Pašš / Slovensko

Narodil sa v roku 1974 v Bratislave. Absolvoval magisterské štúdium na FAMU, odbor animovaný film a odbor réžia multimediálnej tvorby a doktorandské štúdium na VŠMU, odbor animácia, kde aj v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Pôsobí ako režisér, scenárista, dramaturg, animátor a ilustrátor. Je režisérom filmov Hodina anatomieAnton Heretik GEN a Tam, kde vládne slnko a autorom prvého slovenského grafického románu „Tri. Nie štyri, nie päť“. Videoklipmi z jeho produkcie sa môžu pochváliť napríklad Para, Jana Kirschner či Richard Müller. Spolupracoval na mnohých medzinárodne úspešných animovaných filmoch (tWINS, Posledný autobus, Hurá na hrad!).

Ante Vrdelja / Chrovátsko

Po tom, čo Ante veľkú časť života zasvätil písaniu o videohrách a IT, sa rozhodol, že vyskúša prácu priamo vo videohernom priemysle. V súčasnosti je producentom v štúdiu Croteam a tajomníkom v CGDA (Chorvátska asociácia herných vývojárov) a usiluje sa propagovať lokálne videoherné štúdiá, získavať pre ne podporu a uznanie.

Veronika Kocourková / Slovensko

Veronika Kocourková je režisérka animovaných filmov. Spolumajiteľka spoločnosti Superfilm.

Javier Araujo / Španielsko

Javier Araujo sa narodil v roku 1993 v Madride. Je animátor a storyboarder. Vždy hľadá nové príbehy, ktoré by rozpovedal. Práve pripravuje svoj druhý krátky animovaný film a pracuje ako animátor na voľnej nohe.

Eva Pa / Slovensko

K filmu sa dostala cez časopis KINEČKO, kde je producentkou a redaktorkou. Časom sa dopracovala k životnému rozhodnutiu produkovať a distribuovať animované a experimentálne filmy, čo aj od roku 2014 robí v spoločnostiach BFILM a FILMTOPIA. Miluje filmový materiál.

Adam Kelly / Česká republika

Adam Kelly študoval animáciu, pochádza z írskeho Dublinu a momentálne žije v Prahe. Už od roku 2003 profesionálne animuje rôzne projekty od E-learningových internetových hier až po programy ocenené Emmy, medzi nimi napríklad Domov pre fiktívnych priateľov či Gumballov úžasný svet. Najnovší program, na ktorom pracuje je Randy Ninja od spoločnosti Disney. V roku 2013 sa rozhodol pokročiť vo svojej kariére a prejsť od animovaných filmov k tvorbe mobilných hier v Prahe ako hlavný animátor.

Aneta Ozorek / Poľsko

Aneta Ozorek je programovou riaditeľkou viacerých festivalov, producentkou a odborníčkou na vzdelávanie v oblasti filmu. Má za sebou dvanásť rokov skúseností v oblasti tvorby filmových podujatí, vzdelávacích workshopov, výstav a festivalov na poľskom a európskom trhu. Podieľala sa na tvorbe programu filmového festivalu Ars Independent Film Festival(Katowice), festivalu filmov pre deti Cinema in Sneakers (Varšava) a na vzdelávacom projekte v oblasti filmu AKINO pre združenie Nové horizonty (Varšava). Koordinovala sekciu krátkych filmov na Vyšehradskom fóre animácie v Třeboni. Ilustrovala 6 kníh pre deti. Bola členkou poroty na filmových festivaloch Odense Film Festival (Dánsko), Barnefilmfestiwalen (Nórsko) a Primanima (Maďarsko).

Jan Kavan / Česká republika

Jan Kavan vyštudoval violončelo na konzervatóriu v Tepliciach a hudobnú kompozíciu na JAMU v Brne. Už od trinástich rokov mal sen vytvoriť hru, čo bolo pre značné koncertné vyťaženie náročné. Sen si splnil až v roku 2006, keď založil dvojčlenné štúdio CBE software, s ktorým vydal Ghost in the Sheet, J.U.L.I.A., Vampires: Guide them to Safety, Boredom of Agustín Cordes, J.U.L.I.A.: Among the Stars a J.U.L.I.A. Untold. V súčasnosti CBE pracuje na Someday You’ll Return. Okrem hier v CBE sa podieľal na hrách Tale of a Hero, Darkfall 2, Barrow Hill, Black Circle, The Colour of Murder, Blue Madonna, Beyond the Threshold, SunriseSerena. Aj naďalej je aktívnym hudobníkom v medzinárodných zoskupeniach.

Laurent de Groonaf / Holandsko

Laurent v roku 2012 získal bakalársky titul na Univerzite umení artEZ v Zwolle v odbore animácia a krátko na to začal kariéru ako 2D animátor na voľnej nohe a režisér krátkych zábavných videí. Počas posledných troch rokov spolupracoval so štúdiom FinFilm v Rotterdame, s Raspberry Animation v Groningene a momentálne pracuje na plný úväzok pre štúdio EPS Design v Haagu.

Alan Jennings / USA

Alan získal bakalársky titul z animácie na Massachusetts College of Art v roku 2007. Okrem iného boli jeho filmy medzinárodne premietané na Medzinárodnom filmovom festivale animácie v Ottave, Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Stuttgarte a na Medzinárodnom filmovom festivale animácie v Melbourne. V súčasnosti študuje experimentálnu animáciu na Kalifornskom inštitúte umenia na magisterskom stupni.

Václav Blín / Česká republika

Václav Blín je výtvarník a animátor. Študoval v ateliéri animácie pod vedením Jiřího Bartu na VŠUP v Prahe. Od roku 2005 spolupracuje s Jakubom Dvorským ako stály člen Amanita Design, kde sa venuje predovšetkým animácii. Pracoval na hrách Samorost 2, Questionaut, Machinarium a Samorost 3.

Adolf Lachman / Česká republika

Adolf Lachman je výtvarník. Študoval v ateliéri klasických maliarskych techník prof. Zd. Berana na AVU v Prahe. Venuje sa grafike počítačových hier, kresleným ilustráciám upraveným v počítači a tvorbe trojrozmerných objektov. Od roku 2008 je členom Amanita Design a podieľal sa na vývoji hry Machinarium a Samorost 3. Žije v Pardubiciach.

Ana Čigon / Slovinsko

Ana Čigon (1982) je absolventkou Akadémie výtvarných umení a dizajnu v Ľubľane v odbore maľba na bakalárskom stupni a v odbore zameranom na video na stupni magisterskom. Takisto získala magisterský titul na Kunstuniversität Linz v Rakúsku v študijnom programe zameranom na dizajn rozhraní elektronických zariadení.  Pôsobí  predovšetkým v prostredí  súčasného výtvarného umenia.

Ignatz Johnson Higham / Veľká Británia

Ignatz Johnson Higham (1985, Londýn) sa k animácii prepracoval postupne od grafického dizajnu. V roku 2014 doštudoval na londýnskej Royal College of Art. Je autorom viacerých krátkych animovaných filmov a v spolupráci s klasickými hudobníkmi a skladateľmi tvorí dynamické projekcie k živým predstaveniam.

Krzysztof Dębski / Poľsko

Začínal ako vizuálny umelec samouk a skončil ako spokojný CG-umelec. „Predstavte si, že vojdete do prázdnej kocky a vytvoríte si v nej vlastný svet. Vlastné pravidlá, vlastný koncept. To pre mňa znamená tvorba v 3D. Prekonávanie vlastných hraníc. Takto fungujem posledných 5 rokov, hoci predtým som vášnivo študoval architektúru a bez nej by som si svoj svet nevedel predstaviť. Najdôležitejšie v živote je ostať v pohybe. Mozog sa musí neustále hýbať.“ Krysztof s tímom pracovali na vytvorení trailerov k videohrám For Honor a Total War: Warhammer, intra k najnovšej hre CDPRed The Witcher 3: The Trail a animovaného cinematiku k Super City od Platige.

Kaoru Furuko / Japonsko

Kaoru Furuko je japonská umelkyňa, ktorá tvorí v Košiciach a Štokholme. Zameriava sa predovšetkým na stop-motion animáciu a ilustrácie, kde zobrazuje tradície, ktoré sa šírili ústnym podaním, mytológiu, ľudové rozprávky, sociálne a kultúrne javy pomocou objektov zozbieraných v prírodnom či kultúrnom prostredí. V súčasnosti žije na Slovensku, v Košiciach, kde pracuje na svojom ďalšom animovanom projekte.

Adam Sporka / Česká republika

Adam Sporka je adaptívny hudobný dizajnér a inžinier vo Warhorse Studios, ktorý pracuje na Kingdom Come: Deliverance a tiež skúma interakciu človeka s počítačom na Katedre počítačovej grafiky a interakcie Českej vysokej školy technickej v Prahe, kde sa zameriava na interaktívne audio a interaktívnu hudbu.

Vojin Vasovic / Srbsko

Vojin Vasovic je filmový a divadelný režisér. Študoval na Fakulte divadelných štúdií Univerzity v Toronte, kde získal titul Master of Arts a na Akadémii umenia v Belehrade, kde sa špecializoval na divadelnú réžiu. Od roku 2002 sa venuje experimentálnemu filmu a divadlu. Získal viaceré ocenenia za scénický pohyb, svetelný dizajn a divadelnú réžiu (za hry Visit of an Old Lady, Me,Myself and I, Shadow about me, atď.). Jeho filmy (Breathtaking, Back Portrait, 5 Minutes Each) súťažili na mnohých medzinárodných filmových festivaloch a získali tridsaťštyri cien.

Igor Prassel / Slovinsko

Igor sa narodil v roku 1971 v slovinskom pobrežnom mestečku Koper. V súčasnosti dokončuje štúdium médií na ľubľanskej Fakulte sociálnych vied. Dlhé roky pôsobil ako redaktor jediného slovinského komixového časopisu Stripburger, do ktorého prispieval recenziami a článkami, a pre ktorý prekladal, prednášal o histórii komixu, plánoval a organizoval výstavy. Je členom redakčnej rady medzinárodného časopisu The International Journal of Animation. Pokúša sa zarobiť si na živobytie ako dramaturg a organizátor rôznych slovinských festivalov súčasného umenia. Od roku 2010 prednáša históriu a teóriu animovaného filmu na Univerzite v Novej Gorici. V roku 2004 založil medzinárodný festival animovaného filmu Animateka, kde pôsobí ako umelecký riaditeľ a organizátor.