no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Industry Day

Fest Anča Industry Day je podujatie pre profesionálov z oblasti animovaného filmu, zamerané na oblasť prípravy projektov s účasťou dôležitých domácich tvorcov, filmových profesionálov a zástupcov televízií. Ponúka možnosť nadväzovania profesionálnych kontaktov, partnerstiev, distribučných alebo produkčných, koprodukčných a iných dohôd. Jeho existencia taktiež výrazne prispieva k profesionalizácii slovenskej animátorskej komunity a umožní jej tvorcom nadobudnúť nové dôležité skúsenosti z oblasti audiovizuálneho priemyslu.

Podujatie je organizované v spolupráci s Asociáciou producentov animovaného filmu (APAF) a Visegrad Animation Forum (VAF), s podporou Audiovizuálneho fondu.

 

Pitching Forum – zúčastnené projekty

Journey (krátky film) Marek Jasaň
Muflón Ancijáš (seriál) Juraj Krumpolec
Igor Derevenec
Divoké bytosti (krátky film) Michal Blaško
Marta Prokopová
Zima (krátky film) Tomáš Červený
Martin Pertlíček
Vlk a sedem kozliatok (krátky film) Katarína Geffertová
Klára Ivančová
Remnants (krátky film) Jozef Plichtík
Martin Hartiník
Město (krátky film) Pavla Klimešová
Ondřej Slavík
Ondřej Moravec
Jednoho dne (krátky film) Filip Blažek
Karolína Pojarová
Johana Novotná

 

Program

Prezentácia Duck TV (Pavol Miller, výkonný riaditeľ)
Duck TV je televízny kanál určený pre deti vo veku 6 až 36 mesiacov, ktorý ponúka najmenším divákom primeraný televízny obsah bez reklamy, či násilia. Vďaka svojej výchovno-zábavnej forme a zameraniu na rozvoj kognitívnych schopností, má pozitívny emocionálny dosah na detského diváka a zoznamuje ho s okolitým svetom. Všetky príbehy sú vytvárané pod dohľadom detských psychológov, plne zodpovedajú potrebám batoliat.

Prezentácia SCAID (Michal Podhradský, VAF)
SCAID (Strategická koncepcia rozvoja odboru animácie v ČR) mapuje súčasný stav animácie a pomenúva silné stránky i nedostatky. Jasne formuluje stratégie pre vytvorenie funkčného a konkurencieschopného odboru animácie v Českej republike s ohľadom na globálne trendy a výzvy. Je to akási „cestovná mapa“ rozvoja českej animácie, ktorá definuje, kde a na akej úrovni v porovnaní s vyspelými krajinami sa obor animácie v Českej republike v súčasnosti nachádza a kam by v danom časovom horizonte mal dospieť. Našou víziou je, že by sa z animácie malo stať produktívne odvetvie s množstvom pracovných príležitostí pre profesionálnych umelcov, ktoré vytvára podmienky pre domáce projekty, aby sa presadili vo svetovej konkurencii. Strategický koncept rozvoja oboru animácie rozvíja štúdiu o stave animovanej tvorby, ktorú v roku 2014 v rámci projektu Mapovanie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v ČR spracoval Inštitút umení – Divadelný ústav (IDU).

Prezentácia RTVS (Halka Marčeková, dramaturg RTVS)
Zástupca slovenskej verejnoprávnej televízie predstaví najdôležitejšie trendy v podpore a rozvoji pôvodnej animovanej tvorby, ako aj možnostiach koprodukcie medzi RTVS a súkromným sektorom.

Okrúhly stôl (Mária Rišková, Jozef Kovalčík, Michal Ferko, Peter Nagy)
Debaty za okrúhlym stolom sa zúčastnia zástupcovia z verejného i súkromného sektora, ktorí sú zaangažovaní v tvorbe digitálnych hier. Ústredným motívom diskusie je hľadanie možností užšej spolupráce v rámci verejnej a súkromnej podpory herného priemyslu.

 

Hostia

Zoznam hostí