no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Nový festivalový priestor – Bábkové divadlo Žilina

Fest Anča pridáva tento ročník ďalší špeciálny priestor, vďaka ktorému ťa čaká množstvo nezabudnuteľných zážitkov. K Stanici Žilina Záriečie a Novej synagóge pribudne Bábkové divadlo Žilina, ktoré nájdeš hneď vedľa synagógy. Premietať v ňom budeme na najväčšom festivalovom plátne najmä medzinárodné súťaže a najnovšie animované filmy, ale i nedeľný program pre deti.

babkove divadlo ZA 12_4 (Custom) (Custom)

Bábkové divadlo Žilina, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku. Vzniklo v roku 1950 pri Krajovom divadle pracujúcich v Žiline, ktoré malo i činoherný súbor. Jeho zakladateľmi boli vedúce osobnosti ochotníckej Bábkovej scény Radosť v Žiline, páni Bohuš Žďársky a Teodor Zvara. V roku 1961 sa odčlenilo od činoherného divadla, medzitým premenovaného na Divadlo Petra Jilemnického, a od 1. apríla nesie názov Bábkové divadlo Žilina. V sezóne 2015/2016 oslávilo 65 rokov svojej existencie.

Do dnešnej doby sa na jeho javisku uviedlo 234 premiér. Divadlo účinkovalo na 4 kontinentoch sveta, v 34 krajinách a odohralo na domácich a zahraničných scénach vyše 13 000 predstavení, ktoré videlo takmer 3 000 000 divákov.

babkove divadlo ZA 11 (Custom) (Custom)

Bábkové divadlo Žilina je kultúrna a umelecká ustanovizeň, repertoárové divadlo so stálym súborom. Hlavným predmetom jeho činnosti je vytváranie podmienok na vznik a šírenie bábkarskej a alternatívnej tvorby pre deti a mládež. Okrem spomínanej činnosti od roku 2008 organizuje festival slovenských bábkových divadiel pod názvom Bábková Žilina – Živý festival. Tento festival zaznamenal veľký úspech a zaujal širokú verejnosť i milovníkov bábkového umenia. Záštitu nad ním prebral minister kultúry SR a predseda ŽSK. Taktiež spoločne s Národným osvetovým centrom Bratislava je vyhlasovateľom literárno-dramatickej súťaže Artúr za účelom podporiť a oživiť autorskú tvorbu v oblasti bábkového divadla.

lo_MF77433 (Custom)

Bohatá je i jeho zahraničná zájazdová činnosť. V poslednom období  – v novembri 2014 hosťovalo BDŽ v Šanghaji na medzinárodnom súťažnom bábkovom festivale Zlatá magnólia. S inscenáciou Peter Pan získalo Bábkové divadlo Žilina jedno z festivalových ocenení – Cenu za výnimočnú inscenáciu a jednu z individuálnych cien udelila porota Jánovi Demkovi za herecký výkon v postave Petra Pana. Z kategórie najnovšie ocenenia stojí za pozornosť predovšetkým ocenenie Dosky 2015, ktoré žilinskí bábkari získali s inscenáciou Zvedavý sloník v kategórii Najlepší kostým, ktorého autorkou je Eva Farkašová.

Bábkové divadlo Žilina sa svojou činnosťou radí medzi najvýznamnejšie slovenské inštitúcie venujúce sa tvorbe pre deti a mládež.

01.06. 2016