no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Rozhovor s festivalovou riaditeľkou Žofiou Bosákovou

Že Fest Anča má novú riaditeľku, nie je žiadnou novinkou. Už počas prvých dní so Žofiou v kancelárii sme mali možnosť vidieť, ako vyzerá ostrý štart. Korkovú tabuľu, ktorú zdedila, sme museli pribiť stovkami klincami, aby zvládla Žofiin maratón pridávania a strhávania to-do listov, poznámok s výkričníkmi a odkazov na všetky strany. Doteraz stihla zavariť jeden laptop (úplne vážne), lebo ak si je niekto vedomý blížiaceho sa úspešného konca Fest Anče vol. 9, tak to musí byť lady Žofia.

 

Ako vnímaš rozdiel medzi účastníčkou festivalu Žofiou a riaditeľkou festivalu Žofiou?
V hladine adrenalínu.

Čo všetko musí riaditeľka Fest Anče v rámci svojej pozície paralelne vykrývať?
Mať pred sebou big picture a súčasne dbať na detaily. Vedieť, ako správne nastaviť priority medzi úlohami, ktoré sú akútne a dôležité. A potom realizovať a časť delegovať. A checkovať. A reagovať na nepredvídateľnosti. Meme What People Think I Do/ What I Really Do ponúka celkom výstižný pohľad na to, ako je to s riadiacimi funkciami.

S organizovaním kultúrnych podujatí máš dlhoročné skúsenosti. Čo ťa presvedčilo, aby si sa stala súčasťou organizačného tímu Fest Anče?
Fúha, nebol to jeden moment, ale postupná súhra okolností. A niekoľko rozhovorov o tom, čo hodnotné môžem festivalu dať ja a v čom mi Anča umožní napredovať. Po čase strávenom v tíme, si myslím, že pocit zmysluplnej práce s ľuďmi, ktorých si môžem profesne aj ľudsky vážiť, sa napĺňa.

Fest Anča sa každým rokom zväčšuje, máš predstavu, akým smerom by sa mohol festival v najbližších rokoch uberať?
Kvantitatívny rast v slovenskom kontexte, v ktorom festival funguje, sa blíži k svojim horným limitom. Kvalitatívny rast je výzva na celý život, nie? S Marošom (Maroš Brojo, programový riaditeľ festivalu, pozn. red.)  máme víziu, ako tento kvalitatívny rast môže vyzerať, takže teraz ju už stačí iba realizovať. Prezentácia filmov, industry sekcia a networking počas piatich festivalových dní je skôr vrcholom ľadovca. Na tom zvyšku tvrdo pracujeme.

Čo by si chcela mať na festivale, keby boli jeho možnosti neobmedzené?
To by bola nuda, lebo obmedzenia dávajú našej práci a vymýšľaniu nápadov intenzívnejší drive.

Program na rok 2016 síce ešte nie je uzavretý, ale je už niečo, na čo sa vyslovene tešíš?
Teším sa na Game Days, lebo synergia animácie a hier je fenomén, o ktorom najmenej viem, ale už teraz celkom intenzívne určuje vývoj v oboch odvetviach. Tak, ako minulý rok, chcela by som byť živým príkladom, že aj jedinci, ktorí nanajvýš zvládali Donkey Kong a Super Mario Bros, nájdu v Novej Synagóge inšpiráciu aj pre svoju prácu a rozšíria si obzory v storytellingu.

Kedy bude Slovensko animátorskou veľmocou?
Ja som vcelku triezvo uvažujúci človek, takže ti odpoviem protiotázkou: Keď si spomenieš na podmienky animovanej kinematografie spred 10 rokov a porovnáš ich s dnešnými, je to celkom výrazný posun, však? Aj Anča bola ešte len v mysli zakladateliek a zakladateľov. Apriórne faktory, ktoré ovplyvňujú animovanú sféru sa z roka na rok zázračne nezmenia, o to väčšie nároky si klaďme na každodennú činorodosť a zodpovednosť.

04.04. 2016