no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Profil: Bratia Quayovci 1

Stanica Žilina Záriečie: S2
01.07.2016
12:00
Trvanie 59:17

Výber špeciálnych hostí festivalu, bratov Quayovcov, je unikátnym prierezom ich filmografiou. Medzinárodne uznávaní majstri stop motion animácie situujú postavy a rekvizity do nezabudnuteľných svetov pripomínajúcich dávno potlačené detské sny. Vnárajú sa do ťažko prístupných oblastí ľudskej psychiky a bezhraničnej fantázie. Oba bloky profilu ponúkajú to najlepšie z autorskej tvorby, filmy inšpirované alebo vychádzajúce z významných diel svetovej literatúry, no aj z tvorby na zákazku pre rôzne televízie a inštitúcie. Spoločným menovateľom oboch blokov je precízna animácia, snové, miestami znepokojivé výjavy v čase zabudnutých priestorov a  pozvánka pre diváka, aby na chvíľu zabudol na svoju filmovú skúsenosť a nechal sa vtiahnuť do unikátneho a vizuálne silného sveta.

Mikrodráma Tichá noc I / Stille Nacht I: Dramolet

réžia Stephen Quay, Timothy Quay

rok: 1988
krajina: GB
trvanie: 01:45
Štedrý deň v holej a nehostinnej izbe.

Epos o Gilgamešovi / Epic of Gilgamesh, or This Unnameable Little Broom

réžia Stephen Quay, Timothy Quay

rok: 1985
krajina: GB
trvanie: 10:45
Gilgameš na potulkách svojím skromným kráľovstvom chystá nevinnému Enkiduovi z lesov pascu za pascou.

Kabinet Jana Švankmajera: Pražský filmový alchymista / The Cabinet of Jan Svankmajer: Prague's Alchemist of Film

réžia Stephen Quay, Timothy Quay

rok: 1984
krajina: GB
trvanie: 14:00
Dojmy z diela a tvorivej filozofie Jana Švankmajera. Film mal byť pôvodne hodinovým dokumentom pre televíznu stanicu Channel 4 a jej nočný program Visions pre filmových nadšencov. Približuje tvorbu českého majstra animácie a nadšeného surrealistu.

Fantómové múzeum / The Phantom Museum

réžia Stephen Quay, Timothy Quay

rok: 2003
krajina: GB
trvanie: 11:17
Fantómové múzeum: Nazretie do lekárskej zbierky Sira Henryho Wellcoma si pôvodne objednala nadácia Wellcome Trust ako videoinštaláciu pre výstavu Lekár: Zabudnuté múzeum Henryho Wellcoma, ktorá sa konala v Britskom múzeu medzi júnom a novembrom 2003.

Krokodília ulica / Street of Crocodiles

réžia Stephen Quay, Timothy Quay

rok: 1986
krajina: GB
trvanie: 21:30
Strážnik v múzeu napľuje do priezoru starého kinematografu a spustí zaprášenú mašinku. Vnútri strojčeka sa bábky medzi špinou a prachom púšťajú do bizarných činností.