no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Prezentácia SCAID

Mestské divadlo: štúdio
30.06.2016
12:50

SCAID (Strategická koncepcia rozvoja odboru animácie v ČR) mapuje súčasný stav animácie a pomenúva silné stránky i nedostatky. Jasne formuluje stratégie pre vytvorenie funkčného a konkurencieschopného odboru animácie v Českej republike s ohľadom na globálne trendy a výzvy. Je to akási „cestovná mapa“ rozvoja českej animácie, ktorá definuje, kde a na akej úrovni v porovnaní s vyspelými krajinami sa obor animácie v Českej republike v súčasnosti nachádza a kam by v danom časovom horizonte mal dospieť. Našou víziou je, že by sa z animácie malo stať produktívne odvetvie s množstvom pracovných príležitostí pre profesionálnych umelcov, ktoré vytvára podmienky pre domáce projekty, aby sa presadili vo svetovej konkurencii. Strategický koncept rozvoja oboru animácie rozvíja štúdiu o stave animovanej tvorby, ktorú v roku 2014 v rámci projektu Mapovanie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v ČR spracoval Inštitút umení – Divadelný ústav (IDU).