no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Samorost 3 – Grafika a animácia

Stanica Žilina Záriečie: S1
02.07.2016
19:00

Adolf Lachman, Václav Blín (Česká republika)
Amanita Design / www.amanita-design.net

Adolf Lachman a Václav Blín vám priblížia, čo sa skrýva za vývojom grafiky a animácie k poslednej hre Amanita Design. Vývoj hry Samorost 3 trval päť rokov a je zatiaľ najnáročnejším projektom štúdia. Autori vám ukážu, akými cestami sa uberal vznik originálnej grafiky a akým spôsobom štúdio pracuje.

Adolf Lachman je výtvarník. Študoval v ateliéri klasických maliarskych techník prof. Zd. Berana na AVU v Prahe. Venuje sa grafike počítačových hier, kresleným ilustráciám upraveným v počítači a tvorbe trojrozmerných objektov. Od roku 2008 je členom Amanita Design a podieľal sa na vývoji hry Machinarium a Samorost 3. Žije v Pardubiciach.

Václav Blín je výtvarník a animátor. Študoval v ateliéri animácie pod vedením Jiřího Bartu na VŠUP v Prahe. Od roku 2005 spolupracuje s Jakubom Dvorským ako stály člen Amanita Design, kde sa venuje predovšetkým animácii. Pracoval na hrách Samorost 2, Questionaut, Machinarium a Samorost 3.