no

Fest Anča Game Jam 2017

Prihláška pre herných vývojárov a animátorov

Hlavným cieľom štvrtého ročníka Fest Anča Game Days je oboznámenie širokej verejnosti a domácich herných a filmových profesionálov so svetovou hernou tvorbou. Podujatie spája vývojárov formou prednášok a neformálnych stretnutí a skúseným tvorcom poskytuje priestor na odovzdanie cenných vedomostí. Keďže je súčasťou festivalu animácie, usiluje sa prepojiť animovanú a hernú tvorbu aj formou zmiešaného Game Jamu.

Fest Anča Game Days budú prebiehať 30.6. – 1. 7. 2017 v Žiline.

Game Jam na Fest Anči je plánovaný v rozsahu 48 hodín. Pred festivalom bude ohlásená nosná téma tohto ročníka. Zloženie tímov bude vždy pozostávať z prihlásených herných tvorcov a prihlásených grafikov a animátorov, ktorí pred začiatkom vytvoria spoločné skupiny. Výsledné diela budú počas festivalu prezentované verejnosti a odbornej porote, ktorá vyhlási víťaza.

Ak máš záujem zúčastniť sa Game Jamu, vyplň nasledovný formulár najneskôr do 7. 6. 2017.

Vybraní účastníci budú vyhlásení najneskôr do 10. 6. 2017.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na verona@festanca.sk