no

Fest Anča Pitching Sandbox

Informácie a prihláška

Fest Anča Pitching Sandbox predstavuje aktuálne pripravované projekty študentov, debutantov a mladých tvorcov, ktoré sú vo fáze vývoja. Pitching Sandbox poskytuje autorom a začínajúcim producentom možnosť otestovať a vylepšiť svoje schopnosti v oblasti prezentácie pripravovaných filmov. Súčasťou sú konzultácie k príprave prezentácie od medzinárodných expertov a hodnotenie odbornej poroty, ktorá poskytuje odozvu nielen k úrovni prezentácie ale aj k samotnému obsahu predstavených projektov.

Na Fest Anči sa pitching uskutoční v rámci Industry Days (28. 6. – 29. 6. 2017), ktoré ponúknu prezentácie a prednášky, určené primárne pre mladých a začínajúcich tvorcov. V prvý deň Fest Anča Industry Days bude záujemcom o pitching poskytnutý odborný coaching pre ich projekty.

Pitchingová prezentácia každého projektu je časovo obmedzená na max. 7 minút a bude prebiehať v anglickom jazyku. Čas by mal prezentujúci využiť na predstavenie projektov v prípravnej fáze – animovaných celovečerných filmov, krátkych animovaných filmov a animovaných seriálov. Súčasťou prezentácie môže byť aj krátky showreel. Najlepšie projekty budú hodnotené odbornou porotou. 

Ak máte záujem zúčastniť sa Pitching Sandboxu, vyplňte nasledovný formulár najneskôr do 7. 6. 2017.

Vybraní účastníci budú vyhlásení do 10. 6. 2017. Zúčastneným tvorcom poskytujeme akreditáciu na festival a ubytovanie v Žiline na 2 noci.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na verona@festanca.sk

30.04. 2017