no

Game Days Pitching Session

Pilotný ročník Game Days Pitching Session ponúka začínajúcim tvorcom a študentom možnosť predstaviť svoje interaktívne multimediálne projekty. Účastníci budú prezentovať rozpracované projekty pred odbornou porotou a odmenou im budú nielen hodnotné skúsenosti, ale aj vecné ceny.

Prezentácia je obmedzená na 7 minút a bude prebiehať v anglickom jazyku. Tento čas môžu účastníci využiť podľa vlastných predstáv: premietnuť trailer, video alebo komentovať zábery z hrania.

Game Days Pitching Session prebehne v sobotu 1. 7. 2017.

Ak máš záujem zúčastniť sa Game Days Pitching Session, vyplň nasledujúci formulár najneskôr do 7. 6. 2017.

Vybraní účastníci budú vyhlásení do 10. 6. 2017. Zúčastneným tvorcom poskytujeme akreditáciu na festival a ubytovanie v Žiline na 2 noci.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na verona@festanca.sk

09.05. 2017