no

FPU: Vyhodnotenie prvej výzvy na podporu tvorby multimediálnych diel

Nová Synagóga: Bar
30.06.2017
21:00

V roku 2017 bola po prvý raz vo Fonde na podporu umenia otvorená výzva na podporu tvorby multimediálnych diel, pričom hlavný dôraz bol kladený na digitálne hry. Vo výzve bolo prihlásených vyše 50 projektov, čo preukazuje vysoký záujem slovenských herných tvorcov o čerpanie dotácií na vývoj a produkciu ich diel. Samotný priebeh výzvy, príklady schválených projektov, jej aktuálne nedostatky, ale aj potenciálne zlepšenia a úpravy v budúcnosti bude prezentovať Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU, a Robert Špoták, koordinátor podprogramu. Po prezentácii bude nasledovať diskusia.