no

Game Days Pitching Session

Nová Synagóga: Bar
01.07.2017
21:00

Pilotný ročník Game Days Pitching Session ponúka začínajúcim tvorcom a študentom možnosť predstaviť svoje interaktívne multimediálne projekty. Účastníci budú prezentovať rozpracované projekty pred odbornou porotou a odmenou im budú nielen hodnotné skúsenosti, ale aj vecné ceny.

Prezentácia je obmedzená na 7 minút a bude prebiehať v anglickom jazyku. Tento čas môžu účastníci využiť podľa vlastných predstáv: premietnuť trailer, video alebo komentovať zábery z hrania.