no

Prednáška: Hyperfarba

Stanica Žilina Záriečie: Kontajner
30.06.2017
20:00

Prednáška nadväzuje na pojem hyperikony u francúzskeho filozofa nových médií Pierra Lévyho. Skúma premenu pochopenia farby v digitálnom prostredí prostredníctvom zavedenia experimentálneho pracovného konceptu hyperfarba v kyberpriestore. Bez vône chemického základu, s názvom rozpusteným v čísle odvodenom od jazyka jednotiek a núl – aké kvality získava či stráca digitálny farebný kód? Kedy začne byť čierna out a RGB modrá in? A prečo už nebudeme potrebovať paletu farieb, pokiaľ máme jednu hyperfarbu?