no

Maďarské animované reklamy (1930-40-50)

Stanica Žilina Záriečie: Outdoor
30.06.2017
21:00
Trvanie 66:30

Najranejšie maďarské farebné animácie sa objavili vo forme filmov na zákazku. Vznikali na pravidelnej báze od roku 1932, keď traja spolužiaci a študenti školy grafických umení János Halász (lepšie známy ako John Halas), Gyula Macskássy a Félix Kassovitz založili prvé maďarské štúdio animovaného filmu Coloriton. Vytvorilo niekoľko desiatok farebných kreslených, ako aj fázovo animovaných reklám, zväčša v podobe krátkych naratívnych filmov (zhruba dvojminútových) s prekvapivým rozuzlením. To slúžilo ako pointa obsahujúca propagovaný produkt, napríklad alkohol, tabak alebo lieky. Mnohé z týchto animovaných reklám boli vytvorené použitím techniky Gasparcolor, ktorú vyvinul maďarský chemik Béla Gáspár v Berlíne a ktorá sa tešila popularite aj v najavantgardnejších dielach medzivojnového obdobia, ako napríklad od Oskara Fischingera alebo Len Lyea. Po druhej svetovej vojne a zoštátnení filmového priemyslu v roku 1948 nahradili reklamné zákazky od súkromných spoločností štátne objednávky na účely verejnej správy či propagandy. Filmy tematizovali napríklad štátne poistenie alebo verejné zdravotníctvo. Aby sa znížili náklady, mnohé filmy sa najprv použili ako reklamy a potom prepracovali na samostatné krátkometrážne filmy.

Poklad veselého kráľa / Treasure of the Merry King / Boldog király kincse

réžia János Halász, Félix Kassowitz, Gyula Macskássy

rok: 1936
krajina: HU
trvanie: 02:00

Zaľúbený vodič parného valca / The Steam-Roller Driver in Love / A szerelmes masiniszta

réžia Gyula Macskássy

rok: 1938
krajina: HU
trvanie: 02:00

Zeus incognito / Zeus Incognito / Zeusz inkognitóban

réžia Gyula Macskássy

rok: 1938
krajina: HU
trvanie: 02:00

7 šlágrov / Seven Hits / 7 sláger

réžia Gyula Macskássy

rok: 1939
krajina: HU
trvanie: 01:00

Žiariaca láska / Glowing Love / Izzó szerelem

réžia Gyula Macskássy

rok: 1939
krajina: HU
trvanie: 02:00

Schmoll symfónia / Schmoll Symphony / Schmoll szimfónia

réžia Gyula Macskássy, György Szénásy, Félix Kassowitz

rok: 1939
krajina: HU
trvanie: 02:00

Popoluškin saponát / Cinderella’s Fairy Wash / Hamupipőke mesés mosása

réžia Gyula Macskássy

rok: 1940
krajina: HU
trvanie: 02:00

Šťastný Jim / Lucky Jim / Szerencsés flottás

réžia Gyula Macskássy, György Szénásy

rok: 1942
krajina: HU
trvanie: 01:00

Od súmraku do úsvitu / From Dusk to Dawn / Estétől reggelig

réžia Gyula Macskássy

rok: 1942
krajina: HU
trvanie: 02:00

2 maličké tabletky / Two Tiny Pills / 2 kicsi szem

réžia Gyula Macskássy

rok: 1948
krajina: HU
trvanie: 02:00

História novín / History of the Newspaper / Az újság története

réžia Gyula Macskássy

rok: 1948
krajina: HU
trvanie: 03:00

Príbeh stávkového lístka / Story of a Football Pools Ticket / 1 totószelvény története

réžia Gyula Macskássy

rok: 1955
krajina: HU
trvanie: 01:30

Marťania / Martians / Marslakók

réžia Gyula Macskássy

rok: 1955
krajina: HU
trvanie: 01:30

Šikovné dievča / Clever Girl / Okos lány

réžia Gyula Macskássy

rok: 1956
krajina: HU
trvanie: 10:00

Maďarský med / Hungarian Honey / Magyar méz

réžia Gyula Macskássy

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 02:30

Rómeo a Júlia / Romeo and Juliet / Romeo és Júlia

réžia Attila Dargay

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 01:30

Čarovná Symfónia I. (Prechádzka) / Magic Symphony I (Walk) / Csodálatos Szimfónia I. (Séta)

réžia Attila Dargay

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 01:00

Čarovná Symfónia II. (2x2) / Magic Symphony II (2X2) / Csodálatos Szimfónia II. (2X2)

réžia Attila Dargay

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 01:00

Dominik Premúdrelý / Dominic Overbrainly / Túlokos Domokos

réžia Gyula Macskássy

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 03:30

Domov s desiatimi sluhami (Elektrická domácnosť) / A Home with Ten Servants (Electric Household) / Otthon tíz szolgálóval (Elektromos háztartás)

réžia Gyula Macskássy

rok: 1957
krajina: HU
trvanie: 02:30

Anjelský príbeh / Angelic Story / Angyali történet

réžia Gyula Macskássy

rok: 1958
krajina: HU
trvanie: 02:00

Kde je tá mačka? / Where Is That Cat? / Hol az a macska?

réžia Gyula Macskássy

rok: 1959
krajina: HU
trvanie: 02:00

Stretnutie / Rendezvous / Randevú

réžia Gyula Macskássy

rok: 1959
krajina: HU
trvanie: 01:00

Štafeta / Relay / Staféta

réžia István Imre

rok: 1959
krajina: HU
trvanie: 01:00

Elzett zámky / Elzett Locks / Elzett zárak

réžia István Imre

rok: 1959
krajina: HU
trvanie: 01:30

Výťah / Elevator / Lift

réžia Attila Dargay

rok: 1959
krajina: HU
trvanie: 02:00

Artex nábytok / Artex Furniture / Artex bútorok

réžia Gyula Macskássy

rok: 1960
krajina: HU
trvanie: 02:30

Druhá zmena / Second Shift / Második műszak

réžia Gyula Macskássy

rok: 1960
krajina: HU
trvanie: 02:00

Ampulka – podpisujúci stroj / Ampoule Signing Machine / Ampulla-szignálógép

réžia Attila Dargay

rok: 1960
krajina: HU
trvanie: 01:30

Pešia premávka / Pedestrian Traffic / Gyalogos közlekedés

réžia Gyula Macskássy

rok: 1960
krajina: HU
trvanie: 02:30

Čo sa stalo na druhom poschodí? / What Has Happened on the Second Floor? / Mi történt a II. emeleten?

réžia Gyula Macskássy, György Várnai

rok:
krajina: HU
trvanie: 02:30