no

Štyria tvorcovia: Kovásznai, Reisenbüchler, Szoboszlay, Jankovics

Stanica Žilina Záriečie: S1
30.06.2017
15:00
Trvanie 68:00

Koncom 50. rokov minulého storočia možno v maďarskej animácii badať vplyv formálneho jazyka súdobého východoeurópskeho grafického umenia, neoavantgardnej maľby, západoeurópskej reklamnej grafiky, poľského plagátu a experimentálnych filmov. György Kovásznai a Sándor Reisenbüchler prišli s formálne ikonoklastickou maľbou a animačnou kolážou, ktoré reprezentovali spôsob myslenia Novej ľavice. Filmy Pétera Szoboszlaya, v ktorých cítiť silnú sociálnu kritiku, sú inšpirované pop-artom a hippie-secesiou. „Osudové animácie“ Marcella Jankovicsa sa zaoberajú poslaním tvorivej mysle.

Radosť zo svetla / The Joy of Light / A fény öröme

réžia György Kovásznai

rok: 1964
krajina: HU
trvanie: 12:00
Režisér do filmu vložil svoje vlastné zážitky z 50. rokov, keď pracoval v znárodnených maďarských baniach. Pozoroval, opisoval a vytváral kresby o živote v socialistických baniach.

Spomienky na leto roku 1974 / Memory of the Summer of ’74 / A 74-es nyár emléke

réžia György Kovásznai

rok: 1974
krajina: HU
trvanie: 10:00
Subjektívna interpretácia budapeštianskej každodennosti 70. rokov v štýle expresívneho maľovaného filmu.

Hnev mesiaca a slnka / The Rage of the Sun and the Moon / A Nap és a Hold elrablása

réžia Sándor Reisenbüchler

rok: 1969
krajina: HU
trvanie: 12:00
Vďaka folklórnej symbolike je tento film magickým mytologickým príbehom o víťazstve svetla nad tmou.

Rok 1812 / The Year 1812 / Az 1812-es év

réžia Sándor Reisenbüchler

rok: 1972
krajina: HU
trvanie: 11:00
Filmová koláž vizuálne stvárňuje Čajkovského predohry. V roku 1973 získal film cenu poroty za najlepší krátky film na Festivale v Cannes.

Slané pomyje / Salty Slops / Sós lötty

réžia Péter Szoboszlay

rok: 1969
krajina: HU
trvanie: 04:00
Neustále reptanie despotickej svokry na jedlo, ktoré uvarila jej nevesta, má za následok postupný rozklad manželstva jej syna.

Dom na poriadku / Order in the House / Rend a házban

réžia Péter Szoboszlay

rok: 1970
krajina: HU
trvanie: 05:00
Frustrovaný domovník sa snaží uplatniť diktátorské metódy, aby mal mladých obyvateľov pod kontrolou. Film je založený na falošnom rozhlasovom rozhovore.

Hej, ty! / Hey, You! / Hé, te!

réžia Péter Szoboszlay

rok: 1976
krajina: HU
trvanie: 07:00
Násilie plodí násilie: Hej, ty! výstižne opisuje, ako sa prenasledovaný stáva prenasledovateľom.

Hlboká voda / Deep Water / Mélyvíz

réžia Marcell Jankovics

rok: 1970
krajina: HU
trvanie: 02:00
Topiaci sa človek márne kričí o pomoc.

Sizyfos / Sisyphus

réžia Marcell Jankovics

rok: 1974
krajina: HU
trvanie: 02:00
Film nominovaný na Oscara je grafickým veľdielom o tom, ako človek neustále zápasí s ťažkosťami.

Boj / Fight / Küzdők

réžia Marcell Jankovics

rok: 1977
krajina: HU
trvanie: 03:00
Umelec modeluje sochu a zároveň sa dostáva do situácie, kedy sa socha snaží modelovať jeho.