no

Výstava: Tekuté kryštály R0G0B255

Galéria +-0
01.07.2017
12:00

Kurátorka výstavy: Tereza Jindrová

Jana Bernartová podrobuje analýze „digitálnu modrú“, ktorá je základnou farbou pri spustení dataprojektora, ale aj ďalších elektronických zariadení určených na zobrazovanie. Ide o funkčné nastavenie, pretože táto farba najmenej opotrebováva svetelný zdroj a je to jedna z možností základného nastavenia vo farebnom spektre RGB. R0G0B255 je globálna, štandardizovaná – ale aj tak nie je vždy rovnaká. Rozdiely sú spôsobené typom rôznych nosičov, ale aj mierou ich opotrebenia, alebo technickými chybami. Rovnako tak je naše vnímanie farby ovplyvňované percepčným rámcom (svetlo alebo tma a pod.). Do výstavy sa zapojí aspekt premenlivosti a interakcie v závislosti od zmeny podmienok v galérii v reálnom čase. V rámci projektu Jany Bernartovej v kurátorskej spolupráci s Terezou Jindrovou vznikne neukončená vzorkovnica rôznych inkarnácií R0G0B255. „Modrá je dobrá, už je to tak...“