no

Fest Anča oslavuje 25 rokov slovenskej animácie rozsiahlym fokusom

V roku 2018 si Slovensko pripomína viacero významných historických výročí. 100 rokov od vzniku Československa a 25. výročie osamostatnenia slovenskej štátnosti. Medzinárodný festival animácie Fest Anča preto vo svojom programe zaostrí svoju pozornosť na 25 rokov slovenskej animácie a v pásme 100 rokov ČSR premietne filmy, ktoré reflektujú spoločnú históriu Československa.

Animácia zo svojej podstaty nemá tendenciu pristupovať k realite dokumentárnym spôsobom. Nereflektuje teda často konkrétne historické udalosti. Existujú však snímky, ktoré dejinné skutočnosti priamo či nepriamo tematizujú. Pre program uvedený v pásme 100 rokov ČSR preto dramaturgovia Fest Anče v spolupráci s českým festivalom Anifilm vybrali filmy, ktoré nás prevedú 100 rokmi spoločného štátu. Nie všetky patria do kinematografickej klenotnice, ale niektoré odrážajú svoju dobu lepšie ako učebnice dejepisu. Výber sa začína 10 rokov po založení republiky a končí sa v polovici 90. rokov, krátko po rozdelení republík. Tam, kde sa končí pásmo 100 rokov ČSR, začína sa fokus 25 rokov slovenskej animácie.

Po revolúcii v roku 1989 sa mnohí tešili zmene politického režimu, ako aj výmene vedúcich kádrov. Avšak ľudia po dlhom uzamknutí vo vákuu neboli pripravení na výraznú zmenu formy financovania filmovej tvorby. Kupónová privatizácia v 90. rokoch sa stala osudnou v mnohých výrobných odvetviach a neobišla ani kolibské štúdiá. Štátom financovaný film zostal bez peňazí a technického zázemia. Výrazne to pocítila aj animovaná tvorba. Jej útlm hraničil až so zánikom. Našťastie, vďaka iniciatíve Rudolfa Urca a Františka Jurišiča v roku 1993 otvorili na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave Katedru animovanej tvorby. Animovaný film tak zostal aspoň v istej podobe na Slovensku zachovaný. Z neistého obdobia postupne vzišla prvá ponovembrová generácia tvorcov, ktorí už absolventskými dielami preukázali životaschopnosť našej tvorby a postupne sa od krátkeho filmu mnohí z nich presunuli k tvorbe seriálovej. Podaktorí si založili vlastné filmové štúdiá, napríklad Ivana Laučíková spoločnosť Feel me film, Michal Struss štúdio Plaftik a Katarína Kerekesová produkčné štúdio Fool Moon.

„Fokus otvorí prvý ponovembrový slovenský videoklip Balada o štyrok koňoch hudobníka Petra Lipu, ktorý vytvorila IT firma Gratex ako demonštráciu výpočtového výkonu ich vtedajších počítačov,“ prezradil programový riaditeľ Maroš Brojo. „Samozrejme, vo výbere nemôže chýbať kolekcia prvých študentských cvičení novozaloženého Ateliéru animovanej tvorby, ktorej názov je celkom príznačný – Kroky, skoky, roky… a posledný zhasne.“

Filmom Michala Strussa V kocke (1999), vykročila slovenská animácia správnou nohou vpred. Dokonca bol nominovaný na študentského Oscara. Figúrka uzavretá v malom priestore objaví vďaka náhode neznámy lúč svetla. Jednoduchý dej, jednoduchý príbeh a predsa dokáže diváka prikovať k stoličke. Pozrie si ho znova, a potom o ňom rozpráva priateľom. Taký je i ďalší slovenský film, tentoraz režiséra Petra Košťála Anatómia myšlienky (2000). Medzinárodný úspech zaznamenal aj film Ivany Laučíkovej a Martina Snopeka Posledný autobus (2011), ktorý vyhral Grand Prix na Á-čkovom festivale krátkych filmov v Tampere.

V druhej polovici 90. rokov sa objavili už prvé pokusy o zákazkovú animovanú tvorbu v podobe videoklipov. Ďalšie generácie tvorcov boli vychované už v nových podmienkach, a to pedagógmi, ktorí do školy nastúpili len niekoľko rokov pred nimi. Zachovali tak kontinuitu animovaného filmu. Ako zhodnotil Maroš Brojo: „Súčasní tvorcovia svojimi kvalitnými dielami, ktoré sú pomerne často zaradené a oceňované na množstve festivalov, demonštrujú rozhľadenosť a „animátorskú gramotnosť“ v medzinárodnom kontexte. A to nielen svojou technickou zdatnosťou, ale rovnako aj obsahovou vyzretosťou a invenčnosťou.“

Vo výbere nechýbajú filmy Kataríny Kerekesovej, Vandy Raýmanovej, Veroniky Obertovej a Michaely Čopíkovej, Ivany Laučíkovej, Andreja Kolenčíka, Ivany Šebestovej, Dávida Štumpfa, Petra Budinského, Matúša Vizára, Veroniky Kocourkovej, Igora Dereveneca a Juraja Krumpolca a ďalších.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča finančne podporil Audiovizuálny fond a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

05.06. 2018