no

Game Days Pitching Session prihláška

Druhý ročník Game Days Pitching Session ponúka tvorcom a študentom možnosť predstaviť svoje interaktívne multimediálne projekty. Účastníci budú prezentovať rozpracované projekty pred odbornou porotou zloženou z vydavateľov, ktorí neustále hľadajú nové projekty. Skauti pre Raw Fury (UK), 11bit studios (PL), Games Operators (PL) a Grindstone (SK) budú hodnotiť projekty počas druhého ročníka Pitching Session. Odmenou im budú nielen hodnotné skúsenosti, ale aj vecné ceny.

Ak máš záujem zúčastniť sa Game Days Pitching Session, vyplň nasledujúci formulár najneskôr do 31. 5. 2018.

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

Prezentácia je obmedzená na 7 minút a bude prebiehať v anglickom jazyku. Tento čas môžu účastníci využiť podľa vlastných predstáv: premietnuť trailer, video alebo komentovať zábery z hrania.

Game Days Pitching Session prebehne počas Game Days 2018 (28.6. – 1.7. 2018.).

Vybraní účastníci budú vyhlásení do 10. 6. 2018. Zúčastneným tvorcom poskytujeme bezplatnú akreditáciu na festival.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na lucia@festanca.sk

25.04. 2018