no

EKSEKF 1

Stanica: Kontajner
29.06.2018
21:15

Láska je strach / H αγάπη είναι ο φόβος

réžia Afroditi Bitzouni

rok: 2017
krajina: Grécko
trvanie: 2min.
Láska je strach je krátky animovaný film, ktorý vychádza z básne od Manolisa Anagnostakisa a je súčasťou zbierky Seasons 3.

Slávna kukurica / Notorious Corn

réžia Grolleau

rok: 2016
krajina: Francúzsko
trvanie: 2min.
Príbeh malého zrnka kukurice, ktoré chcelo byť slávne.

Hluk / Dajeej

réžia Joan Baz

rok: 2017
krajina: Lebanon
trvanie: 1min.
Dajeej znamená hluk. Hluk je zvuk tohto mesta.

Animovaná kampaň „Len so súhlasom“ / “Get Consent” Animation Campaign

réžia Daniel Sterlin-Altman, Lori Malépart-Traversy

rok: 2016
krajina: Kanada
trvanie: 1min.
Video na zákazku pre Stredisko pre obete sexuálneho násilia na Concordskej univerzite, ktoré je základom univerzitnej kampane na zvýšenie povedomia o sexuálnom zneužívaní.

Zamorenie / Infestation

réžia Cable Hardin

rok: 2016
krajina: United States
trvanie: 1min.
Sú všade a je ťažké sa ich zbaviť.

Obyvatelia / Habitantes

réžia Ileana Andrea Gómez Gavinoser

rok: 2017
krajina: Argentína
trvanie: 1min.
Obyvatelia a mestá.

Rast / Grow

réžia Florian Haßler

rok: 2017
krajina: Nemecko
trvanie: min.
Každý nápad začína na prázdnom papieri, ale postupne rastie a získava na sile!

Maľovaný okruhliak / Painted Pebble

réžia Megan Murphy

rok: 2017
krajina: United States
trvanie: 1min.
Okruhliak chce len jediné: byť pekne vymaľovaný.

Šušeň / The Booger

réžia Anastasija Zukova

rok: 2018
krajina: United Kingdom
trvanie: 1min.
Akákoľvek nádej na pokojné a romantické rande sa rýchlo rozplynie kvôli zlomyseľnému šušňu.

Autobussssss / Omnibussssss

réžia Kuesti Fraun

rok: 2017
krajina: Nemecko
trvanie: 1min.
A na linku 612 môžete zapískať ešte raz.

Rozčarovanie 10-bodového fontu / Disillusionment of 10 Point Font

réžia Greg Condon

rok: 2017
krajina: United States
trvanie: 1min.
Slová animované na písacom stroji vyjadrujú hravým pohybom svoj význam.

Obývané / Habitado

réžia Daniela Fortuna

rok: 2017
krajina: Portugal
trvanie: 1min.
Miesto je plné života. Je obývané svojím vlastným pohybom, vlastnými organickými zvukmi a tichom.

Nečinnosť / Inertness

réžia Izabella Retkowska

rok: 2016
krajina: Poľsko
trvanie: 1min.
Animácia v slučke. Pasivita vedie k nekonečnému znásobeniu podobných vlastností a k strate individuality. Nedostatok rôznorodosti spôsobuje chyby podobné poruchám genetického materiálu, ktoré vedú k úpadku civilizácie.

Don / Don

réžia Samuel Púchovský

rok: 2017
krajina: Slovakia
trvanie: 1min.
Rytier začuje vzdialený ženský výkrik. Behom si razí cestu lesom k lúke, kde sa stretáva s obrom. Pri sledovaní ich konfliktu nadobúdame pocit, že nemá šancu vyhrať tento nerovný súboj.

New Blood / Nová krv

réžia Ladislav Jambor

rok: 2017
krajina: Slovakia
trvanie: 1min.
Osamelý muž popíja whisky v odľahlom boxe za barom. Ďalší muž vojde do baru s očividným zámerom zabiť ho. Po nemilosrdnom boji končí muž za barom, Elijah, prebodnutý vlastnou zbraňou.

Mizan / Mizan

réžia Akbar Torabpour

rok: 2017
krajina: Irán
trvanie: 1min.
Ak nezastavíme tento postup, rovnováha pôdy vymizne.

Rev / Roar

réžia Ramón Arango, Owley Samter

rok: 2017
krajina: Švajčiarsko
trvanie: 1min.
Dobrosrdečný dinosaurus sa musí postaviť nepríjemnému protivníkovi.

Slová a obrazy / Sanat ja Kuvat

réžia Kai Lappalainen

rok: 2018
krajina: Finland
trvanie: 1min.
Medzi kvapkou vody, kalužou, päsťou, tvárou, sekerou, stromom a vtákom.

Úpravy mriežkového plánu / Grid Corrections

réžia Gerco de Ruijter

rok: 2016
krajina: Holandsko
trvanie: 1min.
Rozjímanie nad našou túžbou po usporiadanosti v strete s realitou prírody. Toto krátke video od umelca a filmového producenta narodeného v Holandsku, Gerca de Ruijtera, používa snímky Google Earth na zachytenie priesečníkov, ktoré upravujú mriežku každých 24 míľ.

Prefíkaná sliepka / Trick Chicken

réžia Sadko Hadzihasanovic

rok: 2017
krajina: Afganistan
trvanie: 1min.
Mladé dievča uteká s vodnou pištoľou v ruke a naháňa sliepky. Zamieri a vystrelí. Sliepka padá na zem.

Duchovná hora / Spirit Mountain

réžia Kirsten Carina Geißer, Ines Christine Geißer

rok: 2016
krajina: Nemecko
trvanie: 1min.
Dvaja duchovia na vrchole hory. Zatiaľ čo jeden umiera od nudy, zdá sa, že druhý dosiahol zen.

Yerba Frote / Yerba Frote

réžia Matías Cortés

rok: 2018
krajina: Argentína
trvanie: 1min.
Príliš veľa maté.

John Carpenter – Obľúbená hudobná spomienka / John Carpenter - My Favorite Music Memory

réžia Device

rok: 2016
krajina: Španielsko
trvanie: 1min.
Hudba oživuje spomienky a spomienky oživujú hudbu. V našej mysli sú prepojené v čase a priestore. V tomto prípade John Carpenter opisuje svoju obľúbenú spomienku, v ktorej hrá hlavnú postavu hudba.

Čarovný meč / Magical Sword

réžia Florian Walraven

rok: 2016
krajina: Holandsko
trvanie: 1min.
Odhodlaný hrdina konečne naplní svoje poslanie. Získa čarový meč.

Tigríča / Tiger Baby

réžia Sarah Cheok

rok: 2017
krajina: Singapore
trvanie: 1min.
Felicity si začína uvedomovať nespokojnosť so svojím všedným životom v modernom Singapure. Pod tlakom životných okolností tajne túži po slobode v podobe tigra.

Veľmi krátky film / A Very Short Film

réžia Asja Trost

rok: 2017
krajina: Slovenia
trvanie: 1min.
Pri práci na voľnej nohe veľká časť vašich povinností spočíva v dodržiavaní termínov. Zhon, tlač na poslednú chvíľu a rendrovanie nám prináša obrovský stres a stavy, keď sme na pokraji šialenstva.

Svedomie / Conscience

réžia Danish Jalil

rok: 2017
krajina: Spojené arabské emiráty
trvanie: 2min.
Postava svedomia symbolizuje matku prírodu. Film poukazuje na problémy životného prostredia, akým je najmä odhadzovanie odpadkov.

Orgán / Organ

réžia Dr D Foothead

rok: 2017
krajina: New Zealand
trvanie: 1min.
Preskúmanie vnútorného vnímania ručne kreslenou animáciou bunky.

Zvolená cesta / The Road Taken

réžia Jennifer Chua Zi Qi

rok: 2017
krajina: Singapore
trvanie: 1min.
Bytosť sa dostane na rázcestie a musí si vybrať.