no

Future Sound of Petržalka

Stanica: Bar
29.06.2018
01:00

Slovensko

Slovami muzikológa: čerpá z takzvaných klenotov českej a slovenskej pop music, ktoré dekontextualizuje s istou dávkou postmodernej irónie. Očakávajte všetko medzi houseom a punkom, medzi Repete a Rytmusom, ideálna hudobná kulisa k enormnému požívaniu alkoholu, na východniarske svadby a stužkové zvláštnych škôl. Hudobnú produkciu zvyčajne dopĺňa tanečné vystúpenie tzv. antigogo tanečníkov – voľné združenie mierne talentovaných tanečných umelcov pred bránami stredného veku.