no

Masterclass: Theodore Ushev

Stanica: S2
29.06.2018
18:00

V akej pozícii sú v ére davového šialenstva a masového tweetovania animátori? Ako môžu pritiahnuť pozornosť na svoju tvorbu bez toho, aby ju devalvovali? Mali by sa tvorcovia animovaných filmov vyhýbať angažovanosti a vyjadrovaniu názorov na spoločnosť? Prednáška špeciálneho hosťa bude zameraná na súčasnú animáciu ako nástroj sebavyjadrenia a sociálneho aktivizmu.