no

Medzinárodná súťaž krátkych filmov 3

Bábkové divadlo
30.06.2018
12:00

Anča Award je medzinárodná súťaž animovaných filmov do 30 minút, ktoré vznikli za posledné dva roky. Tento rok bolo na festival prihlásených 1 626 filmov. Do medzinárodnej súťaže krátkych filmov bolo nakoniec zaradených 39 snímok.

V posledný deň festivalu, 1. 7. 2018, sa o 16:00 v žilinskej Novej synagóge dozvieme meno víťaza, ktorý získa 800 €.

Eluvium – Regenerovaná bytosť / Eluvium - Regenerative Being

réžia Stas Santimov

rok: 2017
krajina: Ukraine
trvanie: 7min.
Osamelý muž sa ocitne na zvláštnom mieste, kde je všetko vopred pripravené na jeho príchod.

Ospalá / A Sonolenta

réžia Marta Monteiro

rok: 2017
krajina: Portugal
trvanie: 10min.
Vo vidieckom domčeku sa mladá slúžka Maria snaží zaspať. Je unavená, veľmi unavená, ale stále ju vyrušuje plač dieťaťa, o ktoré sa stará, a tiež požiadavky jej pánov.

Negatívny priestor / Negative Space

réžia Max Porter, Ru Kuwahata

rok: 2017
krajina: Francúzsko
trvanie: 5min.
Otec ma naučil, ako sa zbaliť.

Aeróby / Aérobie

réžia Bastien Dupriez

rok: 2017
krajina: Francúzsko
trvanie: 4min.
Cyklista na velodróme začína preteky.

Barbeque / Barbeque

réžia Jenny Jokela

rok: 2017
krajina: United Kingdom
trvanie: 6min.
Barbeque je cestou dovnútra človeka, ktorý sa vyrovnáva s posttraumatickou stresovou poruchou. Skúma a vizualizuje pocity hanby a straty kontaktu s vlastným telom.

Stratený pri C / Lost at C

réžia Masakazu Hirano

rok: 2017
krajina: Japonsko
trvanie: 10min.
Študenti v škole Warrena G. Hardinga spoznávajú hrozivého nepriateľa menom algebra. Film je založený na románe majstra humoru Jeana Sheparda.

Morské panny a nosorožce / Sellők és Rinocéroszok

réžia Viktória Traub

rok: 2017
krajina: Maďarsko
trvanie: 15min.
Spomienky osemročnej Matildy na rodinu sa zlievajú do surreálnych vízií. Jej život je plný groteskných a bizarných postáv hladných po láske. Príbeh rámcuje atmosféra smútku, túžby, vášne a žiaľu.

Animátor / Animateur

réžia Alexander Gratzer

rok: 2017
krajina: Austria
trvanie: 4min.
Animátor ukazuje malé rajské jazierko v strede nekonečnej púšte a kladie si otázku: „Čo má robiť animátor, ak nemá koho animovať?“

Reruns / Reruns

réžia Rosto

rok: 2018
krajina: Holandsko
trvanie: 14min.
Everything’s different but nothing has changed. A trip through a sunken maze of memories and dreams.