no

Performance: Podmienené vznikanie

Stanica: Podchod
29.06.2018
21:00

Kyberkaukliar / Slovensko

Audiovizuálny interaktívny kočovný performance o ukrývaní identity a zodpovednosti za virtuálnu podobu. O hľadaní miesta pre ľudské vedomie v automatizácii a virtualizácii životných procesov. Podmienené vznikanie sú za sebou nasledujúce, človekom prežívané mentálne javy ako napríklad zmyslový kontakt so skutočnosťou, cítenie, lipnutie, túžba, smrť, zrod… Vytvárajú zdanlivý dojem o existencii samostatnej ľudskej entity – ja. Projekcia sa pokúša asociatívne zobraziť tento proces a dáva možnosť divákovi pomocou gest rúk interaktívne nazrieť do obsahu a hrať jednoduchú hru o slobodu ľudského vedomia.