no

The Blackwood Incident

Stanica: S2
29.06.2018
23:00

Slovensko

Vystúpenie trojice The Blackwood Incident je audiovizuálnou exploráciou vnútorných procesov jedinca. Pozorovatelovi dáva priestor na sebareflexiu, stáva sa hrdinom vlastného príbehu, ktorým ho sprevádza sonická sprcha, tvorená modulárnym syntetizátorom a akustickými nástrojmi dvojice Dominik Novák a Michal Hrozán, kombinovaná hypnotickou inštaláciou Jozefa Čabu. Vďaka náture používaných nástrojov je každé vystúpenie unikátne.