no

Výstava: Ešte trošku na cestu

Stanica: Bar
29.06.2018
19:00

Marsel Onisko o výstave hovorí, že obsahuje všetko, čo by vám o živote vedel porozprávať, keby vás stretol. Bol umeleckým šéfom zaniknutého časopisu Panic Button spoločne s filmárom La Aramisovom a členom žilinsko-užhorodského združenia Fly United. Vyštudoval filológiu, v umení je samouk. Od vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny robí návrhy plagátov kultúrneho centra Stanica. Je nepísaným členom zakarpatskej skupiny výtvarníkov Poptrans. Kurátorom je Robo Blaško, jeho súpútnik z kapely Charmsove deti: „Výstava Marselových koláží je pokračovaním neintelektuálneho DIY príspevku, nehodiaceho sa do príliš sofistikovaného diskurzu vysokého umenia. Opäť ideme priamočiaro, je to punk, ktorý zohrieva naše srdcia.“