no

Výstava: Fázy a koncepty

Nová synagóga
30.06.2018
15:00

Fázy a koncepty prezentujú výtvarné návrhy slovenských videohier v niekoľkých štádiách. Od prvopočiatočných nákresov a skečov, prípadne referenčných obrázkov a fotografií cez prvé neotextúrované modely, difúzne textúry alebo sprity až po ich prepracovanie do výslednej podoby, s akou sa stretneme vo vydanej hre. Vybrané hry a ich výtvarníci sú zároveň aj ukážkou toho, aké tituly sa na našom území aktuálne vyvíjajú, pričom 3 z 5 vystavených hier sú ešte stále nedokončené a jeden titul nebude nikdy vydaný.

Výtvarné návrhy (concept art) v hrách často stoja – popri voľbe herného žánru, jej základných mechaník alebo technických riešení a výbere enginu – pri počiatkoch ich vzniku. Určujú celkovú výtvarnú štylizáciu, technickú a technologickú náročnosť vývoja alebo náladu hry, ktorú tvorcovia zamýšľajú hráčovi navodiť. Často môžu byť úzko prepojené so zvoleným žánrom alebo, naopak, sa od neho snažia originálnym stvárnením istým spôsobom odkloniť a inovovať. Koncept art a finálne výtvarnosti alebo modely objektov, postáv, prostredí či efektov majú často výrazný vplyv na (nielen) prvý dojem, ktorý v nás hry zanechávajú.