no

Výstava: T N R F

Nová synagóga
29.06.2018
17:00

Alica Kucharovič

Výstava T N R F odzrkadľuje vyberané farebné spektrum prieniku dvoch nesúmerných zložiek. Urbánnej a tropickej. Autorka dodatočne pretvára realitu, určuje náladu a ponúka nám plnofarebný pocit jedného z Kanárskych ostrovov. Architektúra aj exotická kvetena tu dostávajú absolútnu silu. Vychádzajú do popredia a určujú koncepciu obrazu akoby vytrhnuté z priestoru. Neohraničujú sa, ale navzájom sa dopĺňajú a prelínajú. Vynára sa pred nami kultivovaná kulisa dokonalej krajiny, v ktorej cítime nezodpovedanú otázku či nedopovedaný príbeh. V minulosti ste mali možnosť navštíviť dve autorkine výstavy: Morocco Sketchbook a Portugal Sketchbook.

Alica Kucharovič študovala na bratislavskej VŠMU animovanú tvorbu a absolvovala semestrálnu stáž v belgickom Gente. Vo svojej voľnej tvorbe sa začala intenzívnejšie venovať digitálnej a analógovej ilustrácii, čo vyústilo do dvoch ilustrovaných kníh a rôznych časopisov. Venuje sa umeleckej produkcii pre slovenskú nezávislú značku Retart. Spolupracuje na rôznych animačných, ilustračných a multimediálnych projektoch. Je súčasťou VJ dua Sexi Světla. Je spoluzakladateľkou festivalu Fest Anča.