no

Výstava: Žltá

Nová synagóga
29.06.2018
16:00

Maľované fázy z animovaného filmu Ivany Šebestovej / Painted frames from Ivana Šebestová’s animated film

Film Žltá je 6 minút totálnej animácie, čiže každá z 2 880 fáz je vyhotovená ako samostatný jedinečný obraz. Ako podklad slúži linková animácia, ktorá je kombináciou kreslenej a plôškovej technológie, následne sú jednotlivé fázy vytlačené na papier a premaľované.  Výstava, ktorú tvoria jednotlivé maľované zábery usporiadané za sebou a tvoriace spolu jeden pohyb, ozrejmí návštevníkom prácnosť animovanej tvorby.

Ivana Šebestová študovala na Katedre animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Jej autorské animované filmy Štyri (2007) a Sneh (2013) získali národné filmové ceny Slnko v sieti a reprezentovali slovenskú animovanú tvorbu na mnohých medzinárodných festivaloch. Ako ilustrátorka sa podieľala na vzniku kníh Gulliverove cesty a Mimi a Líza 1 a 2.