no

Workshop: Fotogrametria

Stanica: Outdoor
01.07.2018
13:00

Unfold Collective, Philo van Kemenade (NL)

Jedinečný workshop s Unfold Collective naučí účasníkov základy teórie a praxe fotogrametrického 3D skenovania. Spolu sa vydajú do ulíc a okolia Stanice a vlastnými foťákmi budú skenovať objekty podľa vlastného výberu. Následne použijú softvér na vytvorenie 3D modelov objektov, ktoré naskenovali, a vyexportujú ich ako voľné a použiteľné súbory, ktoré sa budú dať zdieľať a objavovať.