no

Zobrazenie „druhej strany" v propagande studenej vojny

Stanica: S1
30.06.2018
19:00

Portréty nepriateľov sú kľúčovou súčasťou všetkých propagandistických prejavov. Propaganda sa vždy vytvára na základe hyper-dualistických, manichejských delení, takže nemôže fungovať bez „temného dvojčaťa“ alebo „toho druhého,“ ktorý sa projektuje do postavy vnútorného a/alebo vonkajšieho nepriateľa. Prednáška sa zameriava na motív vonkajšieho nepriateľa vo vybraných dielach animovanej propagandy, ktoré vznikli v dvoch najdôležitejších superveľmociach počas Studenej vojny. Cieľom je vybrať hlavné rétorické nástroje, ktoré využila sovietska propaganda na vytvorenie obrazu amerického kapitalizmu, a opačne, nástroje americkej propagandy na vytvorenie obrazu sovietskeho komunizmu. Ďalej sa autor snaží porovnať vizuálne stratégie a spôsob rozprávania pri parodovaní, zosmiešňovaní a démonizovaní druhej strany, ako aj ideologický základ a sociálno-politickú prax týchto javov. Tento prístup  umožňuje zachytiť zložité vzájomné vzťahy propagandy na oboch stranách železnej opony.