no

CEE Animation Meeting

Rosenfeldov palác
27/06/2019
9:00

Evaluačné stretnutie členov CEE Animation a plánovanie nových aktivít pre rok 2020.

Len pre pozvaných účastníkov.