no

CEE Animation: Talenty

Stanica: S1
27/06/2019
15:00

Výber CEE Animation Talents vznikol s cieľom propagovať najtalentovanejších mladých animátorov zo strednej a východnej Európy. Divákom i odbornej verejnosti predstavuje to najlepšie z tvorby študentov a debutantov za uplynulý rok. Sústredí sa na výnimočné talenty, ktoré majú pred sebou sľubnú umeleckú kariéru.

Take Me Please / Vezmi ma späť / Take Me Please

réžia Olivér Hegyi

rok: 2017
krajina: Maďarsko
trvanie: 14min.

Pod mrakem / Pod mrakom / Cloudy

réžia Zuzana Čupova, Fillip Diviak

rok: 2018
krajina: Czech Republic
trvanie: 5min.

Ples Ljubezni / Tanec lásky / Dance of Love

réžia Leo Černic

rok: 2018
krajina: Slovinsko
trvanie: 6min.

Spolu sami / Spolu sami / Apart

réžia Diana Cam Van Nguyen

rok: 2018
krajina: Czech Republic
trvanie: 10min.

Two for Two / Dvaja pre dvoch / Two for Two

réžia Jelena Oroz

rok: 2018
krajina: Chorvátsko
trvanie: 8min.

Zűrös környék / Nebezpečná pôda / Unsafe Land

réžia Marcell Szénási

rok: 2017
krajina: Maďarsko
trvanie: 9min.

Ja sa nehrám / Ja sa nehrám / I Am Not Playing Anymore

réžia Matej Babic

rok: 2018
krajina: Slovakia
trvanie: 6min.

Poetika Anima / Poetika Anima / Poetika Anima

réžia Kriss Sagan

rok: 2018
krajina: Slovakia
trvanie: 5min.

Na zdrowie! / Nazdravie! / Bless You!

réžia Paulina Ziółkowska

rok: 2018
krajina: Poľsko
trvanie: 5min.