no

Industry program - Prezentácie

Nová synagóga
28/06/2019
10:00

Slovenskí profesionáli z oblasti animácie sa po prvýkrát stretnú so zástupcami škôl a študentmi, aby spoločne debatovali o súčasnom stave animovaného priemyslu na Slovensku. V rámci programu sa odprezentujú stredné a vysoké školy zamerané na animáciu, producenti animácie, ako aj samotní animátori. Program uzavrie diskusia na tému výučba animovanej tvorby na Slovensku. Ako dokáže čerstvý absolvent animácie čeliť realite animovaného priemyslu na Slovensku? To je ústredná otázka podujatia, ktorého súčasťou bude aj slávnostný krst nového katalógu slovenskej animácie SLOVAK ANIMATED FILM 2017-2022.