no

Maľovanky — Spievanky

Stanica: S1
27/06/2019
10:00

Bábkový cyklus zobrazuje detské hry na motívy štyroch ročných období. Autorka kombinuje slovenské ľudové piesne, riekanky a príslovia s pôvodnými ľudovoumeleckými výrobkami, ako sú výšivky, kraslice a úžitkové predmety z textilu, dreva, kovu, zo slamy či šúpolia. Ich spojením dosahuje štýlovo čistý a výtvarne pôsobivý celok.
Filmy boli digitálne reštaurované Slovenským filmovým ústavom.

Jar / Jar / Spring

réžia Helena Slavíková-Rabarová

rok: 1983
krajina: Slovakia
trvanie: 7min.

Leto / Leto / Summer

réžia Helena Slavíková-Rabarová

rok: 1987
krajina: Slovakia
trvanie: 9min.

Jeseň / Jeseň / Autumn

réžia Helena Slavíková-Rabarová

rok: 1989
krajina: Slovakia
trvanie: 11min.

Zima / Zima / Winter

réžia Helena Slavíková-Rabarová

rok: 1990
krajina: Slovakia
trvanie: 14min.