no

Odpał

Klub Smer 77
29/06/2019
23:00

Odpał je experimentálny live-only drone/noise/industrial, ktorého zámerom je optimálne využiť možnosti priestoru a kontext vystúpenia.