no

Pecha Kucha Ancha

Nová synagóga
28/06/2019
21:00

Tohtoročné vydanie Pecha Kuche bude venované Slovenským animátorom. V 20 obrázkoch, z ktorých každý sa na plátne zjaví presne na 20 sekúnd (teda celkovo 6 minút a 40 sekúnd), vám predstavia príbehy v pozadí svojich najnovších filmov a iných kreatívnych projektov.

* POZOR: Pecha Kucha Ancha bude prebiehať v angličtine.