no

Pocta: Rosto

Bábkové divadlo
28/06/2019
15:30

Na Fest Anča 2019 si uctíme pamiatku Rosta, holandského umelca a filmára, ktorý sa najviac preslávil svojimi krátkymi nezávislými filmami. Medzinárodné uznanie si po prvýkrát získal v roku 2001 filmom Anglobilly Feverson (Vzostup a pád legendy), ktorý bol súčasťou trilógie Mind My Gap, projektu, ktorý spájal viaceré médiá – začal ako online komiks, ku ktorému neskôr autor pridal hudbu, film a print. Rostov jedinečný štýl priťahoval pozornosť umelcov po celom svete. Spolupracoval na rôznych projektoch s holandským orchestrom Metropole Orkest, s kapelou The Residents, s Terrym Gilliamom a Tomom Waitsom. Film Reprízy(Reruns, 2018), ktorý súťažil aj na minuloročnej Fest Anči, uzavrel jeho tetralógiu hudobných filmov Thee Wreckers Tetralogy. Prvé tri filmy, No Place Like Home (2008), Lonely Bones (2013) a Splintertime (2015) získali mnohé prestížne ocenenia vrátane Visionary Award na Sapporo Film Festivale v Japonsku v roku 2015. Viedol masterclassy a bol porotcom na rôznych festivaloch po celom svete.

Rosto zomrel v marci 2019 po dlhej chorobe a celovečernú adaptáciu svojej trilógie Mind My Gap zanechal nedokončenú.

The Monster of Nix / Príšera z Nixu / The Monster of Nix

réžia Rosto

rok: 2011
krajina: Holandsko
trvanie: 30min.

Beheaded / O hlavu kratší /

réžia Rosto

rok: 2000
krajina: Holandsko
trvanie: 3min.

(The Rise and Fall of the Legendary) Anglobilly Feverson / Anglobilly Feverson (Vzostup a pád legendy) /

réžia Rosto

rok: 2001
krajina: Holandsko
trvanie: 10min.

Tomberry / Jona /

réžia Rosto

rok: 2005
krajina: Holandsko
trvanie: 12min.