no

Súčasná abstraktná a nenaratívna animácia (repríza)

Stanica: S1
30/06/2019
13:00

Začiatkom 20. rokov 20. storočia položili svojimi štúdiami spojenia pohybu a zvuku Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Eggeling a Oskar Fischinger základy abstraktného filmu. Maľovanie v čase, ako sám Ruttmann svoju tvorbu nazval, sa nezastavilo iba pri formálnych experimentoch, ale v rámci kinematografie sa vyvíjalo paralelne s hlavným filmovým prúdom. Abstraktná animácia kladie dôraz na rytmus, pohyb a kompozíciu, striktne odmieta príbeh a ponúka unikátny audiovizuálny zážitok. Nasledujúci výber ponúka aktuálny prehľad nenaratívnych a experimentálnych animovaných filmov, ktoré vznikli za posledné dva roky.

The Dawn of Ape / Zrodenie opíc /

réžia Mirai Mizue

rok: 2019
krajina: Japan
trvanie: 4min.

Matter and Motion / Hmota a pohyb /

réžia Max Hattler

rok: 2018
krajina: Hong Kong
trvanie: 2min.

Hurlevent / Výkrik vetra / Windshriek

réžia Frédéric Doazan

rok: 2019
krajina: France
trvanie: 6min.

Sun Zoom Spark / Sun Zoom Spark /

réžia Gina Kamentsky

rok: 2018
krajina: USA
trvanie: 2min.

Orbit / Orbit /

réžia Tess Martin

rok: 2019
krajina: Netherlands
trvanie: 7min.

Nada / Nada /

réžia Tara Dougans

rok: 2018
krajina: Canada
trvanie: 2min.

Half Asleep / V polospánku /

réžia Caibei Cai

rok: 2018
krajina: United Kingdom
trvanie: 5min.

Paper Trail / Papierová stopa /

réžia Jake Fried

rok: 2017
krajina: USA
trvanie: 1min.

Suggestion of Least Resistance / Cesta najmenšieho odporu /

réžia Michelle & Uri Kranot

rok: 2019
krajina: Denmark
trvanie: 5min.

Edge / Hrana /

réžia Steven Subotnick

rok: 2019
krajina: USA
trvanie: 3min.

Erebeta / Erebeta /

réžia Francois Vogel

rok: 2018
krajina: France
trvanie: 4min.

Artist and Friend / Umelec a priateľ /

réžia Daniel Wesseik

rok: 2018
krajina: Netherlands
trvanie: 2min.

Sebona / Sebona / Selfshe

réžia Kamila Müllerová

rok: 2019
krajina: Czech Republic
trvanie: 2min.

Tetarape / Tetarape /

réžia Boris Labbé

rok: 2019
krajina: France
trvanie: 2min.