no

29.6. - 3.7.2016
Žilina

Best of Fest Anča 2016

Bábkové divadlo
03.07.2016
18:30
Víťazný výber Medzinárodného festivalu animovaných fılmov Fest Anča je platformou, ktorá na Slovensko každý rok prináša kvalitnú animáciu pre dospelých všade tam, kde je o ňu záujem. Projekcia pozostáva z tých najlepších animovaných fılmov a videoklipov aktu- álneho ročníka, pre ktoré sa udelením ocenenia v rámci Slovenska nič nekončí – práve naopak. Fest Anča tieto fılmy naďalej prezentuje a distribuuje formou komentovaných premietaní, čím sa snaží dostať ich aj mimo okruh festivalových divákov.