2 % pre Fest Anču

Daňové priznanie je síce jeden z menej obľúbených februárových obyčajov, avšak ty si opäť môžeš spríjemniť túto povinnosť a darovať dve percentá svojich daní festivalu, na ktorý sa tešíš celý rok. Pomôžeš Fest Anči a podporíš projekt, ktorý už 16. rokom propaguje a rozvíja (nielen) slovenskú (nielen) animovanú tvorbu!

Ako na to?

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z daní pre Fest Anču:

Názov: ANČA

Forma: Občianske združenie

IČO: 42128323

Ulica: Štefánikova 4475/16

Mesto: Bratislava-Staré Mesto

PSČ: 81105

Ak si zamestnanec:

1. V prípade, že daňové priznanie nepodávaš sám, popros svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň..

2. Tiež si od neho vypýtaj Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžeš vypočítať, akú sumu tvoje 2% (resp. 3% – pozri nižšie) predstavujú.

3. Vypíš svoje údaje do Vyhlásenia a tiež sumu tvojich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).

4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak si v roku 2023 odpracoval 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu, môžeš darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadaj túto organizáciu (alebo organizácie – môže ich byť viacero) o vystavenie potvrdenia o tom, že si u nich bol dobrovoľníkom (vzor nájdeš napríklad tu). Toto potvrdenie potom prilož k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré zasielaš na daňový úrad. Ak si v roku 2023 dobrovoľnícky pracoval pre Fest Anču, napíš nám na dobrovolnici@festanca.sk a my ti potrebné potvrdenie radi vystavíme.

Ak si fyzická osoba a podávaš si daňové priznanie sám/a:

1. Stiahni si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B v elektronickej forme (živnostníci a iné SZČO majú povinnosť komunikovať elektronicky). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplň do tohto oddielu nasledovné údaje:

Názov: ANČA

Forma: Občianske združenie

IČO: 42128323

Ulica: Štefánikova 4475/16

Mesto: Bratislava-Staré Mesto

PSČ: 81105

2. Vypočítaj si sumu svojich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžeš darovať. Aby si ju mohol darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3 €.

3. Vyplnené daňové priznanie doruč v štandardnom termíne (do 31. marca alebo v prípade, že si požiadal o odklad, do predĺženého termínu) na príslušný daňový úrad. Ak daruješ až 3 %, prilož k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri bližšie info v časti pre zamestnancov).

Ak podávaš daňové priznanie za firmu alebo inú právnickú osobu:

1. Vyplň tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu v elektronickej forme. Vo IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ nájdeš kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítaj si svoje 1 % alebo 2 % a vyplň naše údaje:

Názov: ANČA

Forma: Občianske združenie

IČO: 42128323

Ulica: Štefánikova 4475/16

Mesto: Bratislava-Staré Mesto

PSČ: 81105

2. Do 31. marca 2024 doruč tlačivo daňovému úradu a uhraď daň.

Ak si ako právnická osoba v roku 2023 daroval akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z tvojej daňovej povinnosti, môžeš darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžeš darovať 1 %.