Fest Anča a jej história

Festival v roku 2008 založili na Stanici Žilina-Záriečie študenti*ky animácie VŠMU. Tým na Slovensku chýbal priestor pre prezentáciu vlastnej tvorby, ako aj konfrontáciu so zahraničnými autormi, prinášanie nových trendov a prístupov, a v neposlednom rade aj na neformálne vzdelávanie od medzinárodných kapacít.

Dnes je Medzinárodný filmový festival animácie Fest Anča jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Ako jediný na Slovensku každoročne prináša to najdôležitejšie zo sveta animovaného filmu, pričom zvyšuje povedomie o tejto umeleckej forme a vzdeláva o rôznych podobách animácie. Festival je zároveň najväčšou prehliadkou krátkeho filmu na Slovensku.

V roku 2023 sa Medzinárodný filmový festival animácie Fest Anča stal jediným slovenským Oscar® Qualifying festivalom, čo znamená, že sa výhercovia*kyne hlavnej a slovenskej ceny môžu automaticky prihlásiť do nasledujúceho ročníka Academy Awards®.
V roku 2020 bola Ivana Palečková ocenená Národnou cenou za dizajn za vizuálnu identitu k 11. ročníku Fest Anča 2018 s témou Propaganda.
A od roku 2020 je Fest Anča zakladajúcim členom AFN – Animation Festival Network, unikátnej siete festivalov animovaného filmu v Európe.

Fest Anča sa každoročne koná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej Synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Festival využíva ich unikátne, neformálne prostredie, čím presahuje zaužívaný koncept filmového festivalu a zároveň búra pomyselné bariéry medzi divákom, organizátormi a festivalovými hosťami, čím vytvára neopakovateľnú atmosféru.

Tím Fest Anče celoročne prispieva k budovaniu slovenského kreatívneho priemyslu nielen v oblasti animácie, pomáha združovať animátorskú komunitu a informuje o dianí v súčasnom animovanom filme.
V priebehu roka organizuje projekcie filmov s názvom Kino Fest Anča. Distribuuje víťazné filmy pod názvom Best of Fest Anča, ale aj krátke filmy pre deti so špeciálnymi pedagogickými materiálmi.

PROGRAM

Hlavný program festivalu prináša výber tých najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavuje umelecky, produkčne, či historicky významné diela súčasnosti a histórie animovaného filmu. Každoročne hostí významné osobnosti animovaného filmu ako napríklad: Koji Yamamura, Michaela Pavlátová, Steven Woloshen, či Jaroslava Havettová.

Na Fest Anči sa súťaží o ocenenie Anča Award za najlepší krátky animovaný film, študentský film, slovenský film ale aj animovaný videoklip, či najlepší film pre deti. Väčšina filmov má na festivale slovenskú premiéru a nie je dostupná v televízii, kinodistribúcii, dokonca ani na internete.

Každý ročník festivalu má novú tému, ktorá cez animáciu reflektuje dôležité spoločenské fenomény. V minulosti festival spracoval napríklad témy: utópie, ženy v animácii, tradície, identita, či propaganda.
Okrem premietaní filmov medzinárodnej súťaže, tematických a špeciálnych fokusov ponúka Fest Anča aj prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie, ktoré prepájajú animáciu s inými druhmi umenia. Výberom hlavnej témy festival každoročne reflektuje aktuálne spoločenské dianie a nekonvenčným spôsobom otvára nové pohľady na známe témy.

Súčasťou festivalu je aj program pre filmových profesionálov. Zaoberá sa vývojom a prezentáciou animovaných projektov, pričom ponúka možnosť nadväzovania profesionálnych kontaktov, čím umožňuje tvorcom nadobudnúť nové dôležité skúsenosti z oblasti animovaného priemyslu. Prednášky známych osobností animácie sú otvorené aj pre verejnosť, čím festival približuje profesionálnu animáciu aj laickému publiku.

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

Fest Anča zároveň prepája pedagógov a študentov európskych vysokých škôl zameraných na výučbu animácie v jedinečnom projekte s názvom Študentské fórum, ktorého pilotný ročník sa konal v roku 2022. Festival je platformou, kde sa môžu stretnúť a vymieňať si skúsenosti s prístupom k vyučovaniu animácie v rôznych krajinách, ale aj s možnosťami produkcie a distribúcie študentských filmov.