PR kontakt a info pre novinárov

Peter Barnáš

PR, press service a kontakt pre novinárov

pr@festanca.sk

V prípade potreby môžete využiť na získavanie informácií o festivale odkaz na všeobecné informácie o festivale.

Ak máte záujem o novinársku akreditáciu, prosím nahláste sa na adrese pr@festanca.sk.