no

Best of Fest Anča 2017

Bábkové divadlo
02.07.2017
19:00

Víťazný výber Medzinárodného festivalu animovaných fılmov Fest Anča je platformou, ktorá na Slovensko každý rok prináša kvalitnú animáciu pre dospelých všade tam, kde je o ňu záujem. Projekcia pozostáva z tých najlepších animovaných fılmov a videoklipov aktu- álneho ročníka, pre ktoré sa udelením ocenenia v rámci Slovenska nič nekončí – práve naopak. Fest Anča tieto fılmy naďalej prezentuje a distribuuje formou komentovaných premietaní, čím sa snaží dostať ich aj mimo okruh festivalových divákov.