Prihlasovanie filmov na Fest Anča 2021

Medzinárodný festival animácie Fest Anča práve otvoril prihlasovanie filmov na svoj štrnásty ročník.
Registrácia je otvorená do 31. januára 2021.

Akceptujeme len krátke animované filmy a videoklipy vyrobené po 1. januári 2019 a prihlásené s anglickými titulkami.

Prihlasovanie tento rok prebieha cez službu Film Freeway. Proces prihlasovania je bezplatný do 31. decembra 2020. Prihlášky zaregistrované v období medzi 1. januárom a 31. januárom 2021 (tzv. Late Deadline) budú spoplatnené registračným poplatkom 5 EUR za film.

V prípade, že chcete prihlásiť svoj film, podrobnejšie pokyny a registráciu nájdete na tomto linku:

Na Fest Anča 2021 môžeš súťažiť o ocenenie Anča Award v nasledujúcich kategóriách:

a) Najlepší krátky animovaný film (1000 €)
b) Najlepší študentský krátky animovaný film (500 €)
c) Najlepší animovaný videoklip (500 €)
d) Najlepší detský krátky animovaný film (500 €)
e) Najlepší slovenský krátky animovaný film (1000 €)
Prihlásením filmu súhlasíte s pravidlami uvedenými v štatúte festivalu.

V prípade otázok nás kontaktujte na program@festanca.sk.