Celovečerný animovano-dokumentárny film Felvidék – Horná zem

Vo svete sme si na presahy animovaného a dokumentárneho filmu už zvykli. V súčasnej slovenskej (celovečernej) kinematografii bol prvou lastovičkou film Juraja Lehotského Slepé lásky (2008) o zrakovo postihnutých ľuďoch, na ktorom spolupracovali starší profesionálni animtori a absolventi Ateliéru animovanej tvorby Vysokej školy múzických umení (napr. Štefan Martauz, Joanna Kozuch, Michal Struss…). Film Vladislavy Plančíkovej Felvidék – Horná zem má však blízko k autorskému animovanému filmu (resp. animovanému dokumentu), pretože, na rozdiel od Lehotského, animované pasáže vlastnoručne vyrábala. Absolventka magisterského štúdia Ateliéru dokumentárnej tvorby síce ako žiačka navštevovala výtvarný krúžok na Základnej umeleckej škole, animovať začala až v okamihu, keď započala práce na svojom debute, ktorý si vyžadoval jej osobné zaangažovanie.

Celovečerný animovano-dokumentárny film Felvidék – Horná zem

Témou filmu Felvidék – Horná zem sú slovensko-maďarské vzťahy na zmiešaných územiach obidvoch krajín – na Slovensku i v Maďarsku – kde spolu žijú Slováci a Maďari. Takýto výsledný národnostný mix v dôsledku dejinných udalostí má však zásadný dopad na vnímanie vlastnej identity obyvateľov. Plančíková sa vo filme zameriava najmä na identitu v kontexte problematického presídľovania obyvateľov po druhej svetovej vojne, kedy na základe politického rozhodnutia Československej vlády boli niektorí Maďari (ako porazený národ) zo Slovenska vysťahovaní a na ich miesto mali prísť Slováci žijúci dovtedy v Maďarsku. Tento krok viedol k rozbitiu rodín, kamarátstiev a susedstiev. Vladislava pochádza práve z takéhoto zmiešaného prostredia a otázka identity sa jej bytostne dotýka. Základnou príbehovou líniou je napĺňanie sľubu. Vladislave totižto jej stará mama prezradila, že želaním prababky bolo, aby jej priniesla na hrob kúsok rodnej hliny. Režisérka sa tohto prababkinho želania chopí a cestuje do Maďarska…

Film je prehliadkou viacerých klasických animačných techník (bábková animácia, animácia objektov, plôšková animácia, pohyb sekvenčne nasnímaných fotografií) a tiež prehliadkou dokumentaristických postupov (oficiálne i súkromné archívne zábery, autentické denníkové zápisky, oral history – „hovoriace hlavy“, snímanie kamerou z ruky, fotografický materiál).

Celovečerný animovano-dokumentárny film Felvidék – Horná zem

V rozhovore pre časopis o animovanom filme Homo Felix Vladislava vysvetľuje, prečo využila v dokumente animáciu, takto: „Vedela som, aké animačné techniky chcem použiť a čo nimi chcem dosiahnuť: oživiť minulosť v jemnejšej podobe s dostatočným emocionálnym nábojom. My diváci odlišne vnímame animáciu, je to podľa mňa dedičstvo z detstva, asociujeme si ju s rozprávkovosťou a fantazijnosťou. Na pitchingu počas Archidocu som si uvedomila, že animáciou vo svojom filme oživím dieťa v dospelom človeku. Napríklad moje spomienky zo základnej školy by sa nedali zachytiť v obraze, ak som nechcela použiť rekonštrukciu situácií alebo ich ponechať v slovnej rovine. Takisto bolo nemožné rekonštruovať spomienky starých ľudí. Týkali sa živej a citlivej témy a neviem si predstaviť manipulovať ich do neprirodzených situácií z hľadiska ich veku a emocionálneho prežívania. Rekonštrukcia na mňa pôsobí menej dôveryhodne ako animácia, nerada by som podsúvala emócie. Keďže som chcela oživiť históriu, orientovala som sa na animáciu reálnych predmetov, zeme, hliny, výšiviek, fotografií, jednoducho evokovala som minulosť, zachovala som istú hravosť, no bez prílišnej ornamentálnosti a insitnosti. Nechcela som mať animáciu príliš dokonalú, dala som do nej kúsok zo seba a môjho pohľadu. Veľmi mi pomohli Terezka Mikulášová, Andrej Gregorčok a Iva Šebestová. Na rozdiel od dokumentaristov boli zvedaví na prepojenie týchto dvoch postupov a tešili sa z neho.“ Tereza Mikulášová je pôvodne strihačka. Neskôr presedlala na animáciu, ktorú študuje v Kanade. Andrej Gregorčok a Ivana Šebestová sú absolventi Ateliéru, ktorí Plančíkovej poskytli rady skúsených profesionálnych animátorov.

V súčasnosti je film Felvidék – Horná zem nasadený do filmových klubov po celom Slovensku a novým spôsobom prezentácie – formou mobilného kina – sa chystá za divákmi najmä na zmiešanom území. Na projekciu filmu sa môžu tešiť aj návštevníci festivalu Fest Anča, srdečne pozývame!

 

Viac info na:

http://www.hornazem.eu

https://www.facebook.com/pages/Felvidék-Horná-zem/148123495290153

 

Eva Šošková (22.4.2014)