Deštrukcia Mariána Vredíka

Marián Vredík, autor animovanej adaptácie riekanky z roku 2012 Kreslím kolo, je študentom magisterského stupňa na VŠVU v Ateliéri maľby u prof. Mgr.art. Klaudii Kosziby, avšak tento semester stážuje na FAMU.

Marián Vredík pripravuje ďalší krátkometrážny animovaný film s názvom Naked dinner, ktorý sa vzťahuje k románu beatnického spisovateľa Williama Sewarda Burroughsa. „Podobnosť názvu s Burroughsovým románom Naked lunch nie je náhoda, no animácia sa ním inšpiruje nepriamo. Tento názov som zvolil až dodatočne pri dokončovaní, kedy som si uvedomil jeho trvajúci vplyv na moju tvorbu“ priznáva Marián Vredík.

Telesná deštrukcia postáv je v súčasnom slovenskom animovanom filme natoľko prítomná, že ju možno považovať za určitý estetický a tematický prúd slovenskej animácie. Naň nadväzuje aj nový film Mariána Vredíka:  „Leitmotívom je vývoj, proces zmeny a vrstvenia. Latentná entita, ktorá pôsobí neškodne, no obsahuje silno deštrukčné predispozície, ktoré sa postupom času rozvíjajú. Animácia zobrazuje svet, v ktorom je táto deštrukcia neodvrátiteľná, postavy v nej netušia o svojom konci do posledných sekúnd.“

Použitá animačná technika a filmový štýl majú podľa Mariána svoje opodstatnenie: „Ďalšou vrstvou filmu je stret dvoch svetov: 2D a 3D. 2D ako prežívajúca minulosť, ktorú zastupuje napríklad dekorativizmus alebo kresba. 3D tu symbolizuje mechanickosť, umelosť, „lepšiu budúcnosť“. Tento protipól som zhmotnil do postavy narastajúceho vraždiaceho chrobáka. Moju reflexiu ale dopĺňa slasť v sledovaní brutality a morbídnosti, ktorá v animovanom filme ani nemôže pôsobiť vážnym dojmom.“

Marián kombinuje realistickú kreslenú a plôškovú 2D animáciu s 3D a fotografiou. „Použil som čiernobielu paletu, čím som docielil zjednotenie viacerých animačných techník, no takisto dojem jemnej tajomnosti, ktorá je typická pre staré nemé filmy.“

Aktuálne je film v štádiu postprodukcie v strižni. Súčasne autor hudby Ján Juhaniak,  člen skupiny UŽZ, pracuje na zvukovej podobe filmu.

Tvorbu Mariána Vredíka môžete sledovať na webových stránkach:

http://manovredik.blogspot.cz/

https://vimeo.com/user10584480

 

Eva Perďochová