Industry

Fest Anča Industry Days je podujatie pre profesionálov z oblasti animovaného filmu, zamerané na oblasť prípravy projektov s účasťou dôležitých domácich tvorcov, filmových profesionálov a zástupcov televízií. Ponúka možnosť nadväzovania profesionálnych kontaktov, partnerstiev, distribučných alebo produkčných, koprodukčných a iných dohôd. Jeho existencia taktiež výrazne prispieva k profesionalizácii slovenskej animátorskej komunity a umožní jej tvorcom nadobudnúť nové dôležité skúsenosti z oblasti audiovizuálneho priemyslu.

Podujatie je organizované v spolupráci s Asociáciou producentov animovaného filmu (APAF) a Visegrad Animation Forum (VAF), s podporou Audiovizuálneho fondu.