Ocenenia

Na Fest Anči 2022 môžete súťažiť o ocenenia Anča Award v nasledovných kategóriách:

 

NAJLEPŠÍ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM

Najlepší krátky animovaný film je medzinárodnou súťažou krátkych animovaných filmov, ktoré vznikli za posledné dva roky. Výherný film vyberie trojčlenná medzinárodná porota.

Výherca ocenenia Anča Award za najlepší krátky animovaný film bude ohlásený 2. júla v Mestskom divadle Žilina a získa aj finančnú odmenu 1000 €.

NAJLEPŠÍ ŠTUDENTSKÝ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM

Fest Anča tiež udelí ocenenie najlepšiemu študentskému krátkemu animovanému filmu v medzinárodnej súťaži krátkych animovaných filmov, ktoré vznikli za posledné dva roky. Víťazný študentský film vyberie medzinárodná porota.

Víťaz ocenenia Anča Award za najlepší študentský krátky animovaný film bude ohlásený 2. júla v Mestskom divadle Žilina a získa finančnú odmenu 500 €.

NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ VIDEOKLIP

Najlepší animovaný videoklip je medzinárodnou súťažou animovaných videoklipov, ktoré vznikli za posledné dva roky. Víťaza vyberie medzinárodná porota.

Víťaz ocenenia Anča Award za najlepší animovaný videoklip bude ohlásený 2. júla v Mestskom divadle Žilina a získa finančnú odmenu 500 €.

NAJLEPŠÍ DETSKÝ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM

Najlepší detský krátky animovaný film je medzinárodnou súťažou krátkych detských animovaných filmov, ktoré vznikli za posledné dva roky. A keďže dospeláci, ako dobre vieme, ničomu nerozumejú, víťazný film vyberie špeciálna detská porota!

Víťaz ocenenia Anča Award za najlepší detský krátky animovaný film bude ohlásený 2. júla v Mestskom divadle Žilina a získa finančnú odmenu 500 €.

NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM

Najlepší slovenský krátky animovaný film je slovenskou súťažou krátkych animovaných filmov, ktoré vznikli za posledné dva roky. Víťaza vyberie medzinárodná porota.

Cenu primátora Anča Award za najlepší slovenský krátky animovaný film odovzdá primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne, spolu s finančnou výhrou v hodnote 1000 eur. Víťaz bude ohlásený 2. júla v Mestskom divadle Žilina.