Visegrad Animation Forum 2017 v Třeboni

V dňoch 1. – 5. mája 2017 sa v Třeboni, v Českej Republike, uskutočnil 5. ročník Visegrad Animation Fora.

Visegrad Animation Forum (VAF) je najväčšie prezentačné fórum pre animované projekty v strednej a východnej Európe. V súťaži sú prezentované projekty v dvoch kategóriách – TV animované seriály a krátkometrážne animované filmy. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie si VAF vybudovalo širokú škálu stálych účastníkov – študentov, filmových profesionálov, ale aj zástupcov tých najdôležitejších inštitúcií spojených s animovanou produkciou.

Aj tento rok bola súťaž prezentácií bohatá na zaujímavé projekty zo strednej a východnej Európy, ale ohlas niekoľkých ročníkov už prináša i projekty zo západných krajín Európy. Vybrané projekty získavajú nielen možnosť byť prezentované pred profesionálnou verejnosťou, ale aj tutoring od skúsených expertov v tejto oblasti.

Slovensko malo v súťaži tri projekty. Účasťou v porote pre TV seriály nás zastupovala Michaela Sabolčáková (RTVS). Tento ročník VAF bol však výnimočný aj uvedením novej brožúry Slovak Animation 2014 – 2019, ktorá obsahuje prehľad animovaných projektov v distribúcii, v produkcii a vo vývoji. Tento rok VAF 2017 navštívilo zo Slovenska približne až 20 profesionálov z oblasti animácie. Ich účasť ako aj organizáciu slovenských aktivít finančne podporil aj slovenský Audiovizuálny fond.

V kategórii krátkych filmov bolo Slovensko zastúpené filmom Šarkan režiséra Martina Smatanu a produkčnej spoločnosti B-FILM. Ďalším slovenským projektom v tejto sekcii bol film Marty Prokopovej a Michala Blaška Divoké bytosti. Film vzniká v produkcii spoločnosti Super film (producentky Simona Hrušovská a Veronika Kocourková).

V sekcii TV seriálov a špeciálov bol prezentovaný vianočný televízny špeciál Mimi a Líza nadväzujúci na úspech rovnomerného detského seriálu. TV špeciál režijne povedie Ivana Šebestová a vzniká opäť v koprodukcii RTVS a spoločnosti Fool Moon (producentka Katarína Kerekesová). Práve tento slovenský projekt bol ocenený čestným uznaním a získal tak postup na najväčšie európske prezentačné fórum zamerané na TV animovanú produkciu Cartoon Forum v Toulouse 2017. Hlavnú cenu v tejto sekcii získal maďarský projekt Castaways režiséra Pétra Szeilera, produkčne zastrešený Patriciou D’Intino, Gáborom Osváthom a Petrom Csornayom.

Na prvom mieste v kategórii krátkych filmov bol britský projekt Salvation Has No Name, režírovaný Josephom Wallacom v produkcii Lorany Dunn. V tejto kategórii bolo čestné uznanie udelené českému projektu Hurikán v réžii Jana Sasku a Vojtěcha Kissa a v produkcii Alžběty Janáčkovej a Kamily Dohnalovej.

Jednou z udelených cien bola aj účasť na producentskom vzdelávacom programe MAIA Workshop, ktorú získala producentka z Českej republiky Kamila Dohnalová.

Minuloročné stretnutie vedúcich osobností z národných filmových fondov z V4 umožnilo diskutovať o možnostiach koordinácie a kooperácie v oblasti podpory animovaných projektov. Napriek legislatívnym rozdielom a možnostiam podpory je zrejmé, že existuje spoločné úsilie pre podporu priemyslu vo višegradskom regióne.

Tento rok sa za okrúhlym stolom stretli nielen zástupcovia Fondov, ale aj televíznych vysielateľov. Spoločne hľadali cesty, ako rozšíriť a udržať priemysel animovanej tvorby v našom regióne. Slovensko zastupoval programový riaditeľ RTVS Tibor Búza.

Prvýkrát bol zorganizovaný aj nový prezentačný formát Minority Co-production Pool. Producenti so záujmom o koprodukciu predstavili nielen svoje spoločnosti, ale aj škálu projektov, o aké majú záujem.

VAF tiež ponúklo niekoľko zaujímavých tém formou workshopov a prednášok určených pre verejnosť. Ich zameranie zahŕňa napr. kooperáciu s filmovými predajcami a distribučnými spoločnosťami alebo možnosti financovania krátkeho filmu s pomocou lokálnych regionálnych fondov. Prípadové štúdie sa niesli v maďarskom duchu. Úspešný televízny seriál pre dospelého diváka Candide v réžii Zsuzsanny Kreif a štúdio animovaného filmu Cinemon Entertainment predstavila producentka spoločnosti Réka Temple.

V Třeboni oficiálne odštartovala prvým spoločným premietaním aj tradičná kolekcia najlepších krátkych filmov od mladých debutujúcich umelcov zo strednej a východnej Európy, ktoré mali premiéru v minulom roku  – VAF New Talents 2017. Táto kolekcia bude predstavená na mnohých prestížnych medzinárodných festivaloch animovaného filmu.

http://visegradanimation.com/visegrad-animation-forum-has-announced-the-winners/